De vereniging

CNV Publieke Diensten is dé vakbond voor mensen die werken of hebben gewerkt bij geprivatiseerde bedrijven, zoals: post-, energie-, en waterbedrijven.

Vereniging

Als vereniging zijn we een democratische organisatie, waarin leden meebeslissen over het beleid. Dat gebeurt via de sectorgroepen, groepsbesturen en de algemene ledenvergadering.

Vrijwilligers

Binnen de vereniging zijn enkele duizenden vrijwilligers actief! Allemaal leden die er indirect ook voor zorgen dat jij op een goede manier je werk kunt doen. Zonder deze vrijwilligers kan een vakbond als CNV niet bestaan én niet functioneren. Met recht kan dan ook worden gezegd dat wij bestaan ‘voor én door’ onze leden. Lees meer over de vrijwilligers.

Per 1 januari 2015 is CNV Publieke Diensten onderdeel van een groter geheel, CNV Connectief. CNV Connectief is er voor mensen die werken, gaan werken of gewerkt hebben in de publieke sector; zorg en welzijn, onderwijs, overheid en publieke diensten. CNV Connectief is als vereniging voor de publieke sector aangesloten bij de vakcentrale CNV.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2016.

Statuten en reglementen

Lees meer over de statuten en reglementen van CNV Connectief.