Energie PLb Cao

Na acht maanden van onderhandelen hebben we een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO PLb kunnen afspreken. Deze nieuwe cao krijgt, na goedkeuring door de leden die onder de cao PLb vallen, een looptijd van 29 maanden: van 1 mei 2018 tot 1 oktober 2020.

Lees hier de veel gestelde vragen over het onderhandelingsresultaat cao 2018-2020

Belangrijkste onderwerpen

De cao PLb bevat, naast de afspraken rond loon en het langlopend sociaal plan, een geheel nieuw hoofdstuk over ‘Duurzame inzetbaarheid’. De huidige “doelgroep-gebonden regelingen” worden omgezet naar een vitaliteitsregeling.

Daarnaast is de cao herschreven naar een minimum-cao. Dit met als doel deze cao algemeen verbindend te kunnen laten verklaren door het Ministerie van Sociale Zaken. De bestaande afspraken in de bedrijfscao’s blijven daarmee van toepassing. Het algemeen verbindend verklaren vinden wij van groot belang om concurrentie op arbeidsvoorwaarden in deze sector te voorkomen.

CNV-leden zijn, met het gezamenlijk schrijven van werkgever en bonden van 31 oktober 2018, in kennis gesteld van de inhoud van de gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord, via de intranetten van de PLb-organisaties.

Informatiesessies

CNV en FNV zullen in de komende weken tijdens medewerkersbijeenkomsten het onderhandelaarsakkoord verder toelichten en bespreken. Op deze bijeenkomsten is iedereen welkom. Hier vind je een overzicht van de bijeenkomsten in het land. Daarnaast zullen er periodiek bijgewerkte FAQ’s verschijnen op de site van WENB en die van het CNV.

Stemmen

De leden van beide bonden hebben via een digitale nieuwsbrief de mogelijkheid gekregen om hun stem uit te brengen. Leden kunnen stemmen vanaf 15 november tot en met 28 november 12:00 uur.

Positief stemadvies

De actieve leden van de werkgroep PLb hebben bij meerderheid besloten om dit akkoord met een positief stemadvies aan de leden voor te leggen. Voornaamste argument daarvoor is dat de cao de juiste mix van afspraken bevat, die passen bij wat de sector en haar werknemers nodig hebben richting de toekomst. De resultaten zijn daarnaast gebalanceerd en houden rekening met de diversiteit aan wensen en ideeën die uit de grote werknemersenquête tevoorschijn kwamen.

Aanbod voor leden

We willen je bedanken voor jouw lidmaatschap. Een grote en invloedrijke bond is een middel om te komen tot middelen als een goede cao en sociaal plan. Deze zijn erop gericht jouw werk samen beter en leuker te maken. Dat kan alleen maar blijven werken met en door leden. Duidelijk is dat niet al je collega’s beseffen dat zonder bond als middel dit soort afspraken niet tot stand komen. Gezamenlijk komen we op voor onszelf maar houden we ook rekening met de belangen van anderen. Dat zie je in dit akkoord ook terug. Daarom nodigen we je uit om met je collega’s in gesprek te gaan over het lidmaatschap. En je kunt hen op dit moment een mooi aanbod doen: het eerste jaar lidmaatschap met 25% korting. Bij het aanbrengen van een nieuw CNV-lid ontvang je als waardering een cadeaubon van € 25,00. Je kunt zelf kiezen uit een Bol.com-bon, een VVV-cadeaubon, Nationale Dinercheque, Theaterbon of Nationale Bioscoopbon.

De volgende Productieleveringsbedrijven vallen onder de CAO:

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

Bedrijfscao's

Overgangsprotocollen

Nieuwsbrieven

Diverse

Contactpersoon

Anselma Zwaagstra
Onderhandelaar CAO PostNL
a.zwaagstra@cnv.nl
06-22424916