Tennet Cao

Contactpersoon

Arno Reijgersberg
Bestuurder Arbeidsvoorwaarden
a.reijgerberg@cnv.nl
06-5138 0783

Voor wie?

Voor alle werknemers werkzaam bij TenneT T.S.O.

Looptijd?

Looptijd 1 november 2019 – 30 april 2022

Loon?

  • De werknemers gaan er in totaal 7% structureel op vooruit in deze cao-periode.
  • De salarissen en salarisschalen zijn per 1 februari 2020 met 3,5% verhoogd en worden per 1 januari 2021 opnieuw met 3,5% verhoogd.

En verder?

  • Vanaf 1 januari 2021 worden vijf verlofregelingen samengevoegd tot één categorie bovenwettelijk verlof. Alle werknemers krijgen evenveel bovenwettelijk verlof: 80 uur per jaar.
  • Specifieke maatregelen worden onderzocht om werknemers duurzaam inzetbaar te houden.
  • De doorstroomregeling is omgezet in een promotie- en demotieregeling..
  • Als de OR akkoord gaat wil Tennet overgaan naar een andere functiewaarderingmethodiek. Werknemers houden hun huidig salaris en voor vier jaar het perspectief op het oude maximum van de salarisschaal.

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. TenneT zorgt voor een ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet voor ongeveer 41 miljoen mensen.
Sinds 2019 heeft TenneT een eigen bedrijfscao en vallen zij niet meer onder de Netwerkbedrijven cao. Met de komst van de nieuwe cao TenneT zullen wij als CNV de komende jaren samen met onze leden zorgen voor behoud en verbeteringen van deze cao.

 

Download de cao