Tennet Cao

Contactpersoon

Arno Reijgersberg
Bestuurder Arbeidsvoorwaarden
a.reijgerberg@cnv.nl
06-5138 0783

Voor wie?

Voor alle werknemers werkzaam bij TenneT T.S.O.

Looptijd?

1 mei 2018 – 1 november 2019

Loon?

  • Structureel: Per 1 januari 2019 worden de salarissen verhoogd met 3%. Per 1 juli 2019 worden de salarissen verhoogd met 1%.
  • Incidenteel: €1000 in januari 2019.

Wat nog meer?

  • Vanaf 2019 een vaste eindejaarsuitkering van 6% die jaarlijks in december uitbetaald zal worden.
  • Vitaliteitspact voor alle medewerkers. Voor ouderen een regeling om gezond en vitaal naar hun pensioen toe te werken, 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Voor jongeren de mogelijkheid om vrije dagen te sparen voor bijvoorbeeld extra vaderschapsverlof.

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. TenneT zorgt voor een ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet voor ongeveer 41 miljoen mensen.
Sinds 2019 heeft TenneT een eigen bedrijfscao en vallen zij niet meer onder de Netwerkbedrijven cao. Met de komst van de nieuwe cao TenneT zullen wij als CNV de komende jaren samen met onze leden zorgen voor behoud en verbeteringen van deze cao.

 

Download de cao

Diverse downloads