APG Groep Cao

CNV Publieke Diensten en de andere betrokken partijen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Deze cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 november 2018 tot 1 januari 2021. Het Sociaal Plan wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021.

•         Per 1 januari 2019 een structurele verhoging van 3%
•         Per 1 januari 2020 een eenmalige uitkering van 1%
•         Per 1 april 2020 een structurele verhoging van 2%.

Klik hier voor het akkoord. Zie ook deze infographic welke is gemaakt door APG over alle onderwerpen die zijn afgesproken.

Speciaal voor APG Group medewerkers: Eerste 12 maanden gratis lid!

Geldig voor medewerkers van APG Group, loopt tot 01 januari 2021.
Per maand betaal je het contributietarief dat op jou van toepassing is.
Na twaalf maanden is het mogelijk om de door jou voorgeschoten contributie in één keer terug te vorderen via de declaratiemodule van APG.

Laatste nieuws

Contactpersoon

Huub Verbeek
Onderhandelaar