APG Groep Cao

CNV Publieke Diensten en de andere betrokken partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao APG en het nieuwe sociaal plan. De cao heeft een looptijd van 19 maanden en 2,08% structurele loonsverhoging.

•          Per 1 april 2017 een structurele verhoging van 0,6%.
•          Per 1 januari 2018 een structurele verhoging van 0,6%.
•          Per 2018 wordt de eindejaarsuitkering een 13e maand (een verhoging van 7,45% naar 8,33% van het in dat kalenderjaar feitelijk ontvangen bruto salaris, vermeerderd met de PT).

Speciaal voor APG Group medewerkers: Eerste 12 maanden gratis lid!

Geldig voor medewerkers van APG Group, gedurende de cao-periode tot 1 november 2018.
Per maand betaal je het contributietarief dat op jou van toepassing is.
Na twaalf maanden is het mogelijk om de door jou voorgeschoten contributie in één keer terug te vorderen via de declaratiemodule van APG.

Laatste nieuws

Contactpersoon

Huub Verbeek
Onderhandelaar