KIWA Cao

Header-Image

De CAO Kiwa geldt voor werknemers in dienst van Kiwa. CNV Publieke Diensten maakt in de CAO afspraken over loon, arbeidstijden, verlof en pensioen. Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft. Dit wordt ondersteund met inspectie, keuring, technology, training en data services. Kiwa werkt voor opdrachtgevers in tal van sectoren zoals water, energie, bouw, infrastructuur, automotive & transport, agro, feed & food, veiligheid en beveiliging, gezondheid & zorg en milieu. Klanten komen van productie- en procesindustrie, (zakelijke) dienstverlening, openbare en particuliere nutsbedrijven, (lokale) overheid en internationale instellingen.

  • Looptijd: 1 januari 2012 - 31 december 2012

Belangrijkste afspraken CAO 2012:

  • Looptijd 1 jaar: 1 januari 2012-31 december 2012
  • Salarisverhoging met 2% onder inlevering van twee ATV-dagen (16 uur).
  • Eenmalige uitkering van 0,3% van het tabel salaris in augustus.
  • Levensloop toelage opnemen in salaristabellen, 1% wordt daardoor pensioengevend.
  • Structurele salarisverhoging toepassen op de garantietoelagen.
  • Onderzoek naar invoering persoonlijk budget.
  • Wijziging in recht op WTV en PAS-regeling.
  • Resultaten onderzoek variabele beloning naar OR.

Laatste nieuws

{"speed":"500","height":"100","pause":"2000"}

Contactpersoon

Anselma Zwaagstra
Onderhandelaar