Groningen Airport Eelde Cao

In de CAO speciaal voor werknemers bij Groningen Airport Eelde heeft CNV Publieke Diensten afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Zoals we je in februari hebben gemeld, zijn de onderhandelingen met jouw werkgever na een lange pauze weer opgepakt op 11 maart 2019. CNV en FNV hebben voor dit gesprek Groningen Airport Eelde (GAE) gevraagd naar de inzet voor de nieuwe cao. Deze hebben wij ontvangen, maar pas aan de late kant waardoor wij die niet met de gehele achterban hebben kunnen bespreken, wat we uiteraard wel graag gewild hadden.
 
Op 11 maart zijn wij aan de onderhandelingstafel verschenen en daar hebben wij allereerst alle perikelen rondom GAE besproken. Daarna de inzet van jouw werkgever waarbij wij ook deels op zoek zijn gegaan naar raakvlakken met onze inzet. Deze waren gering. Desalniettemin hebben zowel GAE als de vakorganisaties geprobeerd om te komen tot een nieuwe cao. Immers, het had al lang genoeg geduurd en er waren al diverse onderhandelingsrondes voor 11 maart afgezegd.

Onderhandelingen
Nadat partijen met elkaar de inhoud bespraken, bleek dat het pakket aan wensen dat op tafel lag teveel was om in één keer af te ronden. Het was immers al maart, mensen zaten al geruime tijd zonder cao. Wilden we alle wensen uitwerken en toenadering tot elkaar zoeken, dan zou dat nog enige tijd in beslag nemen.

Onderwerpen
GAE wilde bijvoorbeeld afspraken maken over een Individueel Keuzebudget waar de werknemer en werkgever beiden geld instoppen, en waarbij de werknemer deze zelf kan besteden. Dit bijvoorbeeld ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Daarnaast stelde de werkgever voor om een duidelijkere omschrijving neer te zetten in de cao over toeslagen en vooral in welke situaties deze wel of niet van toepassing zijn. Hiervoor stelde GAE een afbouwregeling voor. Wij als vakorganisaties hadden hier echter nog teveel vragen en twijfels bij. Voor ons dus geen begaanbare weg.

Vakbonden bieden uitweg
Vakbonden hebben daarom gezocht naar een oplossing en kwamen met het volgende voorstel: een cao voor 12 maanden met onder meer een loonstijging, een verhoging van de reiskosten en nog wat kleine punten. De zaken die nog teveel uitwerking vragen, zijn doorgeschoven naar een latere invoeging in de cao van 2019 en sommige onderwerpen naar die van 2020.

Eindbod
Dit leidde tot een eindbod vanuit de werkgever. Wat houdt dat eindbod in?

- Looptijd:
1 jaar (1 januari 2019 – 31 december 2019
- Loon:  2,6% structurele loonstijging vanaf 1 april 2019
- Reiskosten:  van € 0,09 naar € 0,11 cent
- ORT:  Vanaf 1 april invoering van ORT tijdens wettelijk verlof. Terugbetaling van gemiste ORT tijdens wettelijk verlof vanaf 1 januari 2018

Afbouwregeling toeslagen:
  wordt meegenomen in cao 2019, echter moet nog verder uitgewerkt worden, implementatie pas op 1 oktober 2019

Duurzaam Inzetbaarheid:
 wordt meegenomen voor de volgende cao

Reparatie
WW/WGA:  wordt meegenomen voor de volgende cao

Tekstuele wijziging: 
een tekstuele wijziging artikel 6 van de cao

Peiling
Nadat wij dit eindbod hebben ontvangen, zijn wij in gesprek gegaan met leden en niet-leden om te peilen hoe zij erin stonden. Zowel leden als niet-leden gaven aan dat het eindbod niet slecht was en dat men toe is aan een nieuwe cao.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Bestuurder CNV Publieke Diensten

 

Contactpersoon

Alie de Jonge
Bestuurder Relatie en Advies
a.dejonge@cnv.nl
06 5124 4022