Havenbedrijf Rotterdam Cao

Header-Image

De onderhandelingen over een nieuwe CAO Havenbedrijf Rotterdam hebben tot een resultaat geleid. Er is een eenjarige CAO afgesproken voor 2015 met een loonsverhoging per 1 januari 2015 van 1,5%.

Alle periodieken en salarisschalen gaan vervolgens omhoog met €30,-. Daarnaast komt er door de differentiatie in beloning een pilot voor een periode van drie jaar (vanaf 1 januari 2016). De bestaande loonlijn wordt ook in deze periode aangepast. Alle salarisschalen kennen voortaan een doorgroei tot 114% van het normsalaris. De pensioenpremie wordt door de wijziging van de ABP Pensioenregeling per 1 januari 2015 verlaagd. Hierdoor is er een extra structurele loonruimte van 0,8%. Over de invulling hiervan komt in het eerste kwartaal van 2015 overleg. Een andere verandering is de voor werknemers geldende opzegtermijn, deze is teruggebracht naar één maand.

Taken Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploideert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied. Als naamloze vennootschap zijn er twee aandeelhouders: gemeente Rotterdam en de staat. Havenbedrijf Rotterdam verhuurt – via langlopende contracten - haventerreinen aan bedrijven, met name aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie, waaronder energieproducenten. De belangrijkste inkomstenstromen zijn huurinkomsten en havengelden. Bij het Havenbedrijf Rotterdam werken circa 1.200 medewerkers.

  • Looptijd: 1 januari 2015-31 december 2015

In de CAO voor werknemers bij het Havenbedrijf in Rotterdam heeft CNV Publieke Diensten afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Op deze pagina leest u het laatste nieuws over uw CAO. Download de volledige tekst van de meest recente CAO en kijk wat de CAO voor u betekent.

Contactpersoon

Hans van Stel en Albert Spieseke
Onderhandelaars CAO Havenbedrijf Rotterdam
a.spieseke@cnv.nl
06-5138 0759