Visveiling Urk Cao

De onderhandelingen over de nieuwe CAO hebben tot een resultaat geleid. Het resultaat wordt positief aan de leden voorgelegd. De lonen stijgen met 1,75% (zowel per 1 januari 2012 als per 1 januari 2013). Hiermee is gekozen voor rust op het arbeidsvoorwaardenfront. De inzet was met zowel de leden als de ondernemingsraad van de visveiling (goed gebruik) bepaald.

In de CAO voor werknemers bij visveiling Urk heeft CNV Publieke Diensten afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Op deze pagina's leest u het laatste nieuws over uw CAO. Download de volledige tekst van de meest recente CAO en kijk wat de CAO voor u betekent.

  • Looptijd: 1 januari 2012-31 december 2013

Download de cao

Diverse downloads

Contactpersoon

Ben Hoogendam
Onderhandelaar