Kabel en Telecom Cao

Header-Image

In de sector Kabel & Telecom zijn bedrijven werkzaam die hoofdzakelijk activiteiten ontplooien op het gebied van het commercieel ontwikkelen,  beheren en exploiteren van communicatie netwerken en -systemen en het aanbieden van telecommunicatie en (multi) mediadiensten. Deze bedrijven passen de Kabel & Telecom CAO toe.

In uw CAO maakt CNV Publieke Diensten afspraken over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Partijen

Werkgeversvereniging WENb, CNV Publieke Diensten en andere bonden hebben gezamenlijk dit akkoord ondertekend. Bij de sector Kabel & Telecom van de WENb zijn aangesloten: CENNED, Homesafety, Kabel Noord, UPC en Ziggo.

  • Looptijd: 1 april 2012 tot 1 april 2014

Contactpersoon

Anselma Zwaagstra
Onderhandelaar CAO Kabel en Telecom
a.zwaagstra@cnv.nl
06-22424916