KPN Cao

De nieuwe cao en het sociaal plan hebben een looptijd van twee jaar. We hebben onder meer afspraken gemaakt over loonsverhogingen en werkzekerheid.

Belangrijkste punten CAO KPN

  • Loonstijging: over 2016 wordt in het hart van de matrix (dus bij 100% RSP) het salaris met 1,65% verhoogd en over 2017 is dat 1,85%;
  • Duurzame inzetbaarheid: Er komt een 'driefasenmodel' waarin maximaal wordt ingezet op je waarde in de arbeidsmarkt.  Er komt een arbeidsscan, en een scala aan extra scholingsmogelijkheden;
  • De OR wordt geïnformeerd over komende reorganisaties met personele gevolgen. Vanaf dat moment komen de mogelijkheden voor vrijwillig vertrek met intensief van-werk-naar-werkbegeleiding en financiële compensatie op basis van een Transitievergoeding. Er is meer  aandacht voor het 'aan het werk blijven' en de trajecten zijn intensief en individueel;
  • Het sociaal plan blijft tot einde van 2016 ongewijzigd.

Onderhandelaars Anselma Zwaagstra en Cor de Jongh zijn erg tevreden over het bereikte resultaat. Klik hier voor de volledige tekst.

Contactpersoon

Aynur Polat
Onderhandelaar CAO KPN
a.polat@cnv.nl
06-53679844