KPN Cao

De nieuwe cao en het sociaal plan hebben een looptijd van twee jaar. We hebben onder meer afspraken gemaakt over loonsverhogingen en werkzekerheid.

Belangrijkste punten CAO KPN

  • Loonstijging: over 2016 wordt in het hart van de matrix (dus bij 100% RSP) het salaris met 1,65% verhoogd en over 2017 is dat 1,85%;
  • Duurzame inzetbaarheid: Er komt een 'driefasenmodel' waarin maximaal wordt ingezet op je waarde in de arbeidsmarkt.  Er komt een arbeidsscan, en een scala aan extra scholingsmogelijkheden;
  • De OR wordt geïnformeerd over komende reorganisaties met personele gevolgen. Vanaf dat moment komen de mogelijkheden voor vrijwillig vertrek met intensief van-werk-naar-werkbegeleiding en financiële compensatie op basis van een Transitievergoeding. Er is meer  aandacht voor het 'aan het werk blijven' en de trajecten zijn intensief en individueel;
  • Het sociaal plan blijft tot einde van 2016 ongewijzigd.

Klik hier voor de volledige tekst.

De beste KPN-medewerker

Jij werkt hard om te zorgen dat KPN Nederland kan verbinden. CNV Connectief komt als vakbond op voor jouw belangen als KPN- medewerker. Dat doe ik, als CAO-onderhandelaar, niet alleen, maar samen met Frank Brocken van het Finance team Cost Modelling en ook lid van de Ondernemingsraad Staven. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk KPN medewerkers zijn aangesloten bij de vakbond! Alleen dan kunnen wij voldoende tegenwicht bieden aan aandeelhouders en directie. En aan de druk om steeds meer kosten te besparen en arbeid te flexibiliseren. Sluit je dus aan bij de vakbond. Wij maken ons hard dat KPN blijft investeren in eigen medewerkers. Je rechtsbijstandverzekering kan je opzeggen: die zit bij het lidmaatschap van CNV Connectief in.

Wil je meepraten over je CAO? Doe hier mee aan het enquête over de cao KPN 2019:

Contactpersoon

Aynur Polat (foto) en Frank Brocken
Onderhandelaars CAO KPN
a.polat@cnv.nl
06-53679844