Liberalisering telecommarkt

Koninklijke KPN (KPN) is een Nederlandse aanbieder van telecommunicatie. De overheid had volledige controle over het bedrijf tot de verzelfstandiging in 1989. De naam werd omgezet in de Koninklijke PTT Nederland (KPN).

In 1994 ging KPN naar de beurs. Met de beursgang was de overheid niet meer de enige aandeelhouder. Wel had de overheid begin 2005 nog steeds een gouden aandeel waarmee zij een beslissende invloed had op belangrijke besluiten. In december 2005 werd dat aandeel verkocht.

Liberalisering

Eind vorige eeuw werd de Nederlandse telecommunicatiemarkt geliberaliseerd. Sinds die tijd kent KPN vele concurrenten. Bij KPN lopen reeds jarenlang ingrijpende personeelsreducties. Begin 2005 maakte de voorzitter van de Raad van Bestuur, Ad Scheepbouwer, bekend dat er jaarlijks zo’n 200 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Die reductie is nog steeds aan de orde van de dag. KPN kent vele outsourcingen en reorganisaties.

Betrokkenheid CNV Publieke Diensten

Van oudsher is CNV Publieke Diensten betrokken geweest bij het overleg bij KPN. Dit omdat KPN voorheen een overheidsbedrijf was. Het overleg met bonden kenmerkt zich voornamelijk door het maken van overgangsafspraken van onderdelen van KPN die buiten het bedrijf worden geplaatst. Natuurlijk wordt door bonden ook over de CAO en het Sociaal Plan onderhandeld. Hierover is een akkoord bereikt.