Postkantoren Cao

Postkantoren BV, CNV Publieke Diensten en andere bonden hebben gezamenlijk de CAO en het Sociaal Plan ondertekend. In uw CAO speciaal voor werknemers bij Postkantoren heeft CNV Publieke Diensten afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over uw CAO. Download de volledige tekst van de meest recente CAO en kijk wat de CAO voor u betekent.

Belangrijkste afspraken in het gesloten principe-akkoord

  • Loonsverhoging per 1 april 2012 van 2% en een loonsverhoging per 1 januari 2013 1,5%.
  • Resultaatafhankelijke uitkering voor 2011, 2012 en 2013 van 3,5%. De uitkering over 2011 wordt, evenals de resultaatafhankelijke uitkering over het eerste halfjaar 2012, in juni 2012 betaalbaar gesteld. Daarna wordt deze uitkering van 3,5% over het maandsalaris uitgekeerd bij het maandsalaris.
  • Vervolg Sociaal Plan. Uitgangspunt voor nieuwe afspraken was dat er op hoofdlijnen geen rechtsongelijkheid kan zijn met het huidige Sociaal Plan. De nieuwe afspraken gelden alleen voor medewerkers die na 31 mei 2012 overcompleet worden. Daarnaast beseffen partijen dat de operationele activiteiten van Postkantoren nu toch echt eind 2013 eindigen. Immers, dan zijn volgens plan alle postagentschappen gemigreerd.
  • Looptijd: 1 januari 2012 tot 31 december 2013
  • Bekijk hier het principe-akkoord.

Contactpersoon

Aynur Polat
Onderhandelaar