SNT Cao

SNT is Nederlands langst bestaande contactcenter en expert in multi-channel klantcontactafhandeling. Tot voor kort had SNT geen eigen CAO maar was onderdeel van de KPN Contact/SNT CAO. Ook hebben partijen een sociaal plan afgesloten. CNV Publieke Diensten is vertegenwoordigd in de ondernemingsraad.

Onderhandelaarsresultaat

De bonden hebben een resultaat bereikt voor een nieuwe CAO. Het is een tweejarige CAO met onder andere de volgende afspraken:

  • De CAO loopt met terugwerkende kracht van 1 mei 2012 tot en met 30 april 2014, invoering van (een groot deel van) de afgesproken wijzigingen vindt plaats per 1 januari 2013.
  • De SNT CAO is gebaseerd op de CAO Facilitaire Contactcenters, maar wijkt daar op een aantal belangrijke onderdelen positief van af.
  • Er komt een nieuw salarisgebouw tot stand, waarin alle medewerkers worden ingepast.
  • De schaalmaxima van de nieuwe salarisschalen 6 tot en met 11 zijn ten opzichte van de huidige schaalmaxima G tot en met L met 4% verhoogd.
  • Toelage OVR-2 salaris en toelage OVR-2 pensioen komen te vervallen. Toelage OVR-2 pensioen wordt tegen een waarde van 90% onderdeel van het maandinkomen.
  • De hoogte van het huidige maandinkomen (maandsalaris, toelage OVR-2 salaris en 90% van de waarde van toelage OVR-2 pensioen) wordt gegarandeerd. Bij een maandinkomen dat bij inpassing in het nieuwe salarisgebouw uitgaat boven 100% van het schaalmaximum ontstaat een nieuwe bovenschaligheidstoelage OVR-3. Deze toelage maakt deel uit van het nieuwe maandinkomen.

De CAO SNT is er speciaal voor werknemers bij dit bedrijf. In de CAO SNT maakt CNV Publieke Diensten afspraken over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Contactpersoon

Anselma Zwaagstra
Onderhandelaar CAO SNT
a.zwaagstra@cnv.nl
06-22424916