Afval & Milieu Cao

Header-Image

CNV Publieke Diensten en FNV hebben samen met de werkgeversvereniging WENb een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Afval & Milieu voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 december 2015. De leden van beide bonden hebben ingestemd met het akkoord, waarmee de nieuwe CAO een feit is!

Tevredenheid

CNV Publieke Diensten is tevreden over het akkoord. Bijna alle punten uit onze inzet zijn in het akkoord verwerkt. Met name dat er eindelijk weer sprake is van koopkrachtverbetering! Daarnaast is een lang gekoesterde wens gerealiseerd; een vaste eindejaarsuitkering, die de komende jaren kan uitgroeien tot een volledige 13e maand. Verder zijn er veel afspraken gemaakt die de komende tijd in stuurgroep en werkgroepen verder vorm krijgen.

CAO Afval & Milieu

Onder Services vallen werknemers die in hoofdzaak diensten en activiteiten verrichten die arbeidsintensief van aard zijn en die betrekking hebben op het onder andere inzamelen, transporteren, overslaan, handmatig of mechanisch scheiden, handmatig of mechanisch composteren, (voor)sorteren, storten, reinigen (niet zijnde industrieel reinigen) en recyclen van vaste, vloeibare, gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens, overheid, MKB en Industrie.
Onder Proces vallern werknemers die (in hoofdzaak) diensten en activiteiten verrichten die kapitaalintensief van aard zijn en die betrekking hebben op het verbranden, vergisten, procesmatig scheiden en procesmatig composteren van vaste en vloeibare, gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens, overheid, MKB en Industrie.

  • Looptijd CAO: 1 september 2014-31 december 2015

In uw CAO speciaal voor werknemers in de sector Afval & Milieu heeft CNV Publieke Diensten afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Op deze pagina's leest u het laatste nieuws over uw CAO. Download de volledige tekst van de meest recente CAO en kijk wat de CAO voor u betekent.

Contactpersoon

Aynur Polat
Onderhandelaar