Grondstoffen Energie en Omgeving

Header-Image

De cao GEO in een nieuw jasje gestoken

Onze cao is herschreven in een nieuwe, vlot leesbare stijl en gericht aan jou, als werknemer. Inhoudelijk is de tekst niet gewijzigd. Verwijzingen naar hoofdstukken en bepalingen zijn zoveel mogelijk vermeden, want sommige artikelen zijn verplaatst en de indeling van de hoofdstukken is gewijzigd.

Achterin de nieuwe cao vind je de zogenaamde ‘transponeringstabellen’. Daarin staat waar de oude bepaling in de nieuwe cao te vinden is. Maar ook omgekeerd, waar de nieuwe tekst in de oude cao te vinden is. Zo vind je sneller de artikelen die je zoekt.

Vragen?
Heb je vragen over de uitleg van een cao-artikel, dan kun je die stellen aan de werkgroep cao-redactie. Stuur dan een mailtje naar het secretariaat van de WENB: info@wenb.nl. De werkgroep cao-redactie informeert je dan over de verdere afhandeling.

Werkgroep cao-redactie
De nieuwe cao tekst is opgesteld door de werkgroep cao-redactie. Hierin nemen deel: Michel Buitenhuis (Attero, namens FNV), Marco Groenewoud (HVC, kaderlid FNV), Aynur Polat (bestuurder CNV), Math Possen (Rd4, kaderlid CNV), Silvia Kreling (Irado, namens WENB) en Irma Visser (WENB).

Lees hier de CAO Grondstoffen Energie Omgeving Proces
Lees hier de CAO Grondstoffen Eergie en Omgeving Services

Principeakkoord cao Afval en Milieu

6% tot 7,5% meer loon, 360 echte banen én vier weken betaald partnerverlof

Vanaf 1 januari krijgen de ca 7.000 werknemers in de afval- en milieusector 6% loonsverhoging in een periode van twee jaar met daarbij een bodem van 900 euro in 2019. Dit betekent dat sommige werknemers er tot wel 7,5% op voorruit gaan.

Flex

In totaal krijgen 360 uitzendkrachten een echte baan en zijn er goede afspraken gemaakt voor flex-medewerkers en ZZP’ers om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Hierdoor hebben meer mensen een perspectief binnen deze sector met de zekerheid van een fatsoenlijk loon.

Generatiepact

Oudere werknemers kunnen in de nieuwe cao gebruik maken van het generatiepact. Daardoor kunnen zij korter werken om gezond hun pensioen te halen, terwijl daarvoor in de plaats jongeren kunnen instromen.

Vier weken partnerverlof bij geboorte

In de nieuwe cao wordt tevens het WW (Wet werkloosheidsuitkering) gerepareerd zonder werknemerspremie en krijgen werknemers maar liefst vier weken betaald partnerverlof bij de geboorte van hun kind. Ook krijgen nieuwe leden een werkgeversvergoeding van 90 euro om zich aan te sluiten bij CNV of FNV. CNV-bestuurder Aynur Polat is blij met de afspraken; "Een principeakkoord om trots op te zijn. Naast de prima afspraken over loonstijging, generatiepact en vaste banen, vind ik de vier weken partnerverlof bij geboorte een mooi onderhandelingsresultaat. Ik hoop dat deze afspraken navolging vindt in andere cao's."

Een voorbeeld voor werkgevers

Het principeakkoord wordt aan de leden ter stemming voorgelegd. Medeonderhandelaars CNV/FNV geven wel al aan: "Namens de werknemers zijn wij vooral blij dat de resultaten van de cao-enquêtes van werkgevers en vakbonden in een open discussie met de werkgeversdelegatie zijn omgezet in goede cao-afspraken."

Bestuurder Birsen Yavuz, FNV Publiek belang, vult hierop aan: "Deze werkgevers laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen door serieus te investeren in de werknemers i.p.v. de aandeelhouders op de eerste plaats te zetten. De inzet van onze leden voor meer echte banen en meer loon is vanaf het begin serieus onderwerp van gesprek geweest met een resultaat als gevolg, waar alle werkgevers in Nederland een voorbeeld aan moeten nemen!"

Het principeakkoord is aan de leden ter stemming voorgelegd.

Speciaal voor Afval&Milieu medewerkers: Korting €90 op 1e jaar lidmaatschap!

Geldig voor medewerkers in de Afval & Milieu sector. Als je nu lid wordt van CNV Publieke Diensten zijn de eerste 3 maanden van je lidmaatschap gratis. Per maand betaal je het contributietarief dat op jou van toepassing is. Na twaalf maanden is het mogelijk om de door jou voorgeschoten contributie in één keer terug te vorderen via de declaratiewijze van je werkgever.

Contactpersoon

Aynur Polat (foto) en Math Possen
Onderhandelaars CAO Grondstoffen Energie en Omgeving
a.polat@cnv.nl
06-53679844