Waterbedrijven Cao

De nieuwe CAO Waterbedrijven loopt van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017. Voor ruim 5.500 medewerkers van circa 20 waterbedrijven zijn afspraken gemaakt over loon, werkgelegenheid, reparatie WW, handhaving bovenwettelijke WW en doorbetaling bij ziekte.

In de CAO speciaal voor werknemers bij Waterbedrijven heeft CNV Publieke Diensten afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Op deze pagina's leest u het laatste nieuws over uw CAO. Download de volledige tekst van de meest recente CAO en kijk wat de CAO voor u betekent.

Laatste nieuws

{"speed":"500","height":"200","pause":"2000"}

Contactpersoon

Arno Reijgersberg
Onderhandelaar