Waterbedrijven Cao

Er is witte rook! De werkgevers hebben unaniem ingestemd met het onderhandelaarsresultaat cao waterbedrijven. Dat betekent dat wij nu eindelijk openheid van zaken kunnen geven over de inhoud van de principe-afspraken.

Kort weergegeven zijn de volgende principe-afspraken gemaakt:

  • de looptijd van de cao is 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
  • de salarissen worden met ingang van 1-1-2020 met 2,5% verhoogd (inclusief de garantietoeslagen)
  • er komt een aparte loonschaal voor de medewerkers met een Participatiebaan maar voor alle overige arbeidsvoorwaarden vallen zij onder de CAO, dus ook de FAB is van toepassing
  • reparatie 3e jaar WW/WGA voor rekening van de werkgevers
  • de kaders van het beoordelingssysteem worden geschrapt. De beloningspercentages blijven hetzelfde tenzij de OR iets anders overeenkomt. Het percentage van 1,25% wanneer je onder de norm presteert wordt geschrapt
  • voor uitzendkrachten telt voortaan de tijd doorgebracht als uitzendkracht mee voor de ketenbepaling en er zal een aanbeveling aan de werkgevers worden gedaan om daar waar mogelijk uitzendkrachten in vaste dienst te nemen
  • De werkgelegenheidsafspraken (werkervaringsplaatsen, stageplekken en leer- werkplekken) worden voortgezet

De bonden komen naar 5 plekken in het land. Data, plaatsen en tijdstippen(16.00 uur)zijn vorige week bekend gemaakt. Voor Brabant Water geldt dat de bijeenkomst in Den Bosch plaatsvindt. De laatste bijeenkomst vindt plaats op 27 juni.

De kaderleden van de beide bonden staan unaniem positief tegenover dit resultaat en mede namens hen leggen wij het resultaat dan ook met een positief advies aan jullie voor. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben mail gerust aan a.sewgobind@cnv.nl

Met vriendelijke groet,

Jullie onderhandelaars namens het CNV

Abhilash Sewgobind en Nico de Wit

Contactpersoon

Arno Reijgersberg
Bestuurder Arbeidsvoorwaarden
a.reijgerberg@cnv.nl
06 5138 0783