Waterbedrijven Cao

De huidige CAO Waterbedrijven loopt van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017. Voor ruim 5.500 medewerkers van circa 20 waterbedrijven zijn afspraken gemaakt over loon, werkgelegenheid, reparatie WW, handhaving bovenwettelijke WW en doorbetaling bij ziekte.

In de CAO speciaal voor werknemers bij Waterbedrijven heeft CNV Publieke Diensten afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Op deze pagina's leest u het laatste nieuws over uw CAO. Download de volledige tekst van de meest recente CAO en kijk wat de CAO voor u betekent.

Acties waterbedrijven

Omdat de huidige CAO is verlopen vinden al geruime tijd onderhandelingen plaats tussen de bonden en werkgevers. In januari 2018 hebben werkgevers een eindbod gedaan dat, na uitgebreide raadpleging, eind maart door ruim 95% van onze achterban is afgewezen. Het is sindsdien niet meer gelukt om tot overleg te komen. Acties sluiten wij dan ook niet uit.

Ultimatum voor de werkgever

Daarom hebben de bonden de werkgevers op 30 april een ultimatum gesteld. In dit ultimatum houden we vast ons voorstel dat we de werkgevers eind november 2017 al hebben gedaan.

Indien werkgevers vóór 15 mei as. niet akkoord gaan met onze eisen, dan dienen zij rekening te houden met acties als werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of langere duur.

We houden je op de hoogte!

 

Contactpersoon

Abhilash Sewgobind
Onderhandelaar CAO Waterbedrijven
a.sewgobind@cnv.nl
06-8248 4945