Klachtafhandeling

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening, kun je een klacht indienen. We willen jou als lid optimaal van dienst zijn en een uitstekende collectieve en individuele belangenbehartiging bieden. Als je niet volledig tevreden bent, dan horen wij dat graag. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Waar kan ik met mijn klacht terecht?

  1. Je kunt je klacht indienen via het contactformulier op deze website.
  2. Of stuur een brief met de beschrijving van je klacht naar:
    CNV Connectief
    t.a.v. klachtencoördinator
    Postbus 2510, 3500 GM in Utrecht

Voor een goede afhandeling is het van belang dat je in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer vermeldt.

Wat gebeurt er met de klacht?
Je krijgt een ontvangstbevestiging waarin staat door wie de klacht wordt behandeld. Je krijgt binnen drie weken een inhoudelijke reactie. CNV Connectief inventariseert de klachten en benut die om de dienstverlening verder te verbeteren.