Contributie

De maandelijkse contributie wordt bepaald op basis van draagkracht: het contributietarief hangt af van je inkomen. Dankzij deze solidariteit zijn wij voor iedereen toegankelijk.

Contributie 2017

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het minimumloon dat elk jaar wordt aangepast. Per 1 januari 2017 is het minimumloon € 1.551,60.

Brutosalaris Tarief
Helft minimumloon of minder € 9,05
Minimumloon of minder en jongeren t/m 22 jaar € 13,20
Meer dan minimumloon € 17,10
Uitkering en (vroeg)pensioen* € 9,05

Voorwaarden en betalingswijze

* Dit tarief geldt niet voor leden die nog gedeeltelijk salaris ontvangen.
Uitgangspunt is betaling per automatische incasso. Betaling per acceptgiro kost 1,20 euro per maand extra.

Tot € 90 voordeel per jaar!

Als lid kun je een groot deel van je contributie terugverdienen. Het voordeel kan oplopen tot zo'n € 90. In veel cao's spreken we af dat je als lid jaarlijks je vakbondscontributie via je werkgever kunt aftrekken van de belasting. Is het belastingvoordeel in jouw cao geregeld, en dus voor jou van toepassing, dan krijg je in het najaar automatisch bericht. Bekijk de informatie omtrent belastingvoordeel.

Controleer je gegevens en geef wijzigingen aan ons door!

Zorg dat wij altijd over de juiste contactgegevens beschikken. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je de juiste contributie betaalt. Als je onverhoopt het verkeerde contributietarief betaalt, dan mag CNV Publieke Diensten jou van dienstverlening uitsluiten. Verwerk daarom wijzigingen in je persoonlijke situatie via mijn.cnvconnectief.nl of geef het door aan de ledenadministratie.