13 maart 2018

6% loonsverhoging voor postbezorgers

CNV Publieke Diensten, FNV Publiek Belang en de Bond Van Post Personeel hebben met PostNL een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de postbezorgers.

Visitekaartje

In twee jaar tijd krijgen de postbezorgers 5% structurele loonsverhoging en eenmalig 1%. Daarnaast is duidelijk afgesproken dat postbezorgers met waardering en respect behandeld moeten worden. Zij zijn samen met de pakketbezorgers het visitekaartje van PostNL en verdienen waardering. Zo ontvangen ze vanaf juli 2018 een hogere, maandelijkse postbezorgersvergoeding op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren in plaats van op contracturen.

Respect

De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2019. Bezorgers die 12,5 jaar in dienst zijn, krijgen een extra verlofdag. Verder wensen de postbezorgers door hun werkgever met respect behandeld te worden. Daarmee bedoelen ze niet alleen verbetering van hun arbeidsvoorwaarden, maar ook begrip van hun werkgever in zaken die voor werknemers met veelal kleine contracten belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld het kunnen combineren van meerdere banen. Zo worden duidelijke afspraken gemaakt over werken na 17.00 uur en op de zaterdag, het nakomen van verlofafspraken op de zaterdag en het uitbreiden van contracturen voor wie dat wil.

Leden aan zet

Het principeakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties om erover te stemmen.