29 december 2020

Actiedreiging sector GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving)

CNV Publieke Diensten heeft een ultimatum gesteld aan de werkgevers in de GEO-sector (Grondstoffen, Energie en Omgeving). Vóór 7 januari moet er een constructief voorstel tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden geboden worden, anders volgen er acties. Collegabond FNV heeft ook een ultimatum aan de werkgevers gesteld. Aanleiding tot het ultimatum zijn de wekenlange resultaatloze onderhandelingen over de nieuwe cao die per 1 januari 2021 voor de sector zou moeten gaan gelden. Het laatste bod van de werkgevers werd, zo blijkt uit een peiling, door 80 procent van de CNV-leden afgewezen.

Patrick Fey, voorzitter CNV Publieke Diensten: ‘Werkgevers hebben tijdens de onderhandelingen helemaal niets geboden waar de werknemers iets aan hebben. De geboden loonsverhoging bijvoorbeeld verdwijnt meteen in de hogere pensioenpremie die ze moeten gaan betalen. Voor deze cruciale sector kan dat echt niet. Ook deze werknemers staan, vaak met grotere risico’s, in de frontlinie om de maatschappij tijdens de coronacrisis draaiende te houden. Daar moet iets tegenover staan.’

CNV Publieke Diensten eist een cao met een looptijd van een jaar, een loonsverhoging van 3 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro netto. Om de werkgever ertoe te bewegen aan deze eisen tegemoet te komen bereidt CNV met andere vakbonden acties voor in de GEO-bedrijven. Die zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van afval en het daaruit opwekken van energie, alsmede het schoonhouden en onderhoud van de openbare ruimte. De acties zouden tot behoorlijke overlast voor burgers en bedrijven kunnen leiden. Er werken ruim 8.000 mensen in de sector.