15 februari 2019

Akkoord bereikt voor nieuwe cao APG

CNV Publieke Diensten en de andere vakbonden hebben gisteren met APG een akkoord bereikt voor een nieuwe cao.

Deze cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 november 2018 tot 1 januari 2021. Het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. Klik hier voor het volledig onderhandelingsresultaat.

Loon

 • Per 1 januari 2019 een structurele verhoging van 3%.
 • Per 1 januari 2020 een eenmalige uitkering van 1%.
 • Per 1 april 2020 een structurele verhoging van 2%.

Overige afspraken:

 • Kinderopvang wordt verhoogd van 250 naar 300 euro.
 • Aanvulling tot 100% op WAZO-uitkering voor aanvullend geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof.
 • Tien nieuwe arbeidsplekken boven de formatie creëren voor eigen collega’s met een arbeidsbeperking.
 • Er komt 15.000 euro budget beschikbaar om goede diversiteits- en inclusiviteitsinitiatieven van APG-ers te supporten.
 • Ongelimiteerd trainingen volgen via e-learning en boeken downloaden.
 • (Loopbaan)advies.
 • Trainingen en workshops volgen.
 • Verworven competenties.
 • Mogelijkheid voor vrijwillig anonieme persoonlijke gezondheidscheck.
 • Online mantelzorg portal en een helpdesk en begin 2020 de aanvraag om een mantelzorg vriendelijk erkend bedrijf te worden .
 • Jaarlijks ‘Vitaal door het leven-budget’ ter waarde van 200 euro.

Veel van de inzet van CNV Publieke Diensten vinden we terug in deze nieuwe cao APG. Klik hier voor de inzet van CNV.

CNV Publieke Diensten is van mening dat, gelet op de huidige omstandigheden, een beter onderhandelingsresultaat niet haalbaar is.