14 februari 2020

Onderhandelingsresultaat cao KPN

CNV Publieke Diensten heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe tweejarige cao voor KPN.

De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. Belangrijkste afspraken zijn een loonsverhoging van 2,5% per 1 juli 2020 en 3% op 1 juli 2021. Daarnaast krijgt iedereen een extra vakantiedag per 1 januari 2020. Ook wordt de stand-byvergoeding verhoogd naar €2,70 en vervolgens jaarlijks geïndexeerd. Klik hier voor het volledige onderhandelingsresultaat en klik hier voor een samenvatting van de gemaakte afspraken.

Aynur Polat, CNV-onderhandelaar, zegt over het bereikte resultaat: ‘Het was een moeizaam proces, waardoor er veel vertraging is opgelopen. Maar we zijn nu toch van mening dat we het maximale resultaat hebben weten te bereiken en leggen het dan ook met een positief advies aan onze leden voor.’

CNV-leden werkzaam bij KPN kunnen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Zij worden hierover per mail geïnformeerd. Stemmen kan tot vrijdag 6 maart as.