29 februari 2016

Akkoord CAO en sociaal plan KPN

CNV Publieke Diensten, CNV Vakmensen en andere vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO en Sociaal Plan met een looptijd van 2 jaar. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over loonsverhogingen en werkzekerheid. De belangrijkste punten zijn:

Loonstijging:
Over 2016 wordt in het hart van de matrix (dus bij 100% RSP) het salaris met 1,65% verhoogd en over 2017 is dat 1,85%. De loonstijging ligt dit jaar iets boven de markt. Iedereen ontvangt in 2016 en ook in 2017 minimaal 1% salaris erbij, ongeacht de beoordeling. Wij vinden dit belangrijk omdat voor iedereen ook de kosten stijgen. Voorgaande jaren was dit steeds een onderwerp van discussie. Nu hebben we deze afspraak toch kunnen maken dat iedereen erop vooruit gaat en zijn daar tevreden over.

Duurzame inzetbaarheid:
Er komt een ‘driefasenmodel’ waarin er maximaal wordt ingezet op je waarde in de arbeidsmarkt. Eens in de 3 jaar wordt door KPN een arbeidsscan aangeboden en is er een scala aan extra scholingsmogelijkheden en budget afgesproken. Nieuw is dat de OR kan worden geïnformeerd over een komende organisatieaanpassing met personele gevolgen. Vanaf dat moment komen er mogelijkheden voor vrijwillig vertrek met intensief van werk naar werk begeleiding en financiële compensatie op basis van een Transitievergoeding. Ook 50 procent werken met 100 procent salaris als je maximaal 1 jaar voor je pensioendatum staat. Er is dus meer dan voorheen aandacht voor het aan het werk blijven en de trajecten zijn intensief en individueel. Ook is er een plus op het inzetbaarheidsbudget.

Sociaal Plan:
Het huidige Sociaal Plan blijft tot einde van dit jaar ongewijzigd. Daarna blijft tot 1 januari 2018 het huidige Sociaal Plan nog steeds overeind, maar zal de c- factor iets dalen naar 0,98. Dit komt omdat de maatregelen in fase 1 en 2 extra budget vergen. Tijdens de looptijd van het huidige Plan onderzoeken we hoe we kunnen komen tot een innovatief Sociaal Plan. Hierin moet het geld landen waar het het meest nodig is. Ook hebben we afspraken gemaakt over de reparatie van het derde WW-jaar.

Overige belangrijke verbeterpunten zijn:
• Woon-werk tabel is uitgebreid tot en met 45 km met verhoging naar 17 cent per kilometer
• Stand-by regeling is aangepast aan het (hogere) niveau van ITS
• Keuzetijdtoeslag gaat meetellen voor de berekening van de uitkering Sociaal Plan
• Vanaf 1 januari kunnen meer sporten onder de regeling contributie vanuit bruto loon gaan vallen.

Lees ook het volledige onderhandelaarsakkoord.

Data inloopsessies
Om je te informeren over de afspraken uit het akkoord, organiseren we inloopsessies. Tijdens die sessies heb je de gelegenheid om vragen te stellen, met  afgevaardigden vanuit de vakorganisaties in gesprek te gaan en input te geven voor een volgende onderhandelingsronde.

• Maandag 7 maart, 10.00 tot 12.00 uur – Den Haag – receptieruimte
• Maandag 7 maart, 15.00 tot 17.00 uur – Den Haag – serre
• Dinsdag 8 maart, 10.00 tot 12.00 uur – Amsterdam – Zaal 2
• Dinsdag 8 maart, 15.00 tot 17.00 uur -Rotterdam – Zaal 12
• Donderdag 10 maart, 10.00 tot 12.00 uur- Eindhoven – Combiruimte 4098/4102
• Donderdag 10 maart, 15.00 tot 17.00 – Houten – Zaal 9

Stemmen
Wij zijn tevreden met de gemaakte afspraken en leggen het akkoord dan ook positief aan jullie voor. We vragen jullie om uiterlijk tot 21 maart te stemmen over het principe akkoord. Dat kunnen jullie doen via de mail of de brief die is gestuurd.