20 maart 2018

Akkoord sociaal plan TNT en FedEX

Na intensieve onderhandelingen hebben CNV Overheid en Publieke Diensten, en de andere vakorganisaties, een principe akkoord bereikt voor een sociaal plan voor zowel TNT als FedEX. Het is een lang traject geweest waarin zowel kaderleden uit TNT als uit FedEx aan de onderhandelingen hebben deelgenomen.

Met de overname door FedEx van TNT zijn er diverse uitdagingen die stap voor stap worden genomen. Een stap is een Sociaal Plan voor iedereen.

Sociaal Plan

Het huidige Sociaal Plan TNT liep af op 31 december 2016 en is (op kleine wijzigingen na) verlengd tot 31 december 2017. Hierna was er dan ook geen Sociaal Plan meer. FedEx had geen sociaal plan. Met de integratie van TNT/FedEX willen we duidelijkheid bieden aan medewerkers die te maken krijgen met reorganisatie. Het gaat hierbij om aanpassing van de bedrijfsvoering, samenwerking en synergie, geen dubbelingen en efficiëntie. Uiteraard willen zoveel mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen.

Hoofdpunten

Hoofdpunten zijn dan ook:

  • instrumenten om overcompleet (OVC) waar mogelijk op te lossen of zoveel mogelijk te beperken;
  • bevorderen van interne mobiliteit;
  • behoud van duurzame werkgelegenheid
  • passende functies aanbieden en accepteren;
  • mobiliteit intern stimuleren, maar ook extern;
  • keuzes in natura (begeleiding) of financieel (beëindigingsvergoeding) .

Externe mobiliteit

Voor het financiële gedeelte hebben we een fasemodel afgesproken waarbij externe mobiliteit bij snel(ler) vertrek meer vergoeding oplevert. In onze ledenvergadering zullen we daar uitgebreid bij stil staan.

Meer weten?

Wij houden ledenbijeenkomsten in Duiven, Amsterdam, Dordrecht en Eindhoven.

Download hier het hele akkoord.