10 juli 2019

Bonden en Groningen Airport Eelde akkoord over afbouwregeling

Een afbouwregeling is overeengekomen met Groningen Airport Eelde en vakorganisaties. 

CNV heeft begin dit jaar een resultaat bereikt bij Groningen Airport Eelde over een nieuwe cao.
In deze nieuwe cao was er een protocolafspraak opgenomen om te komen tot een afbouwregeling. Dit is nu gelukt en daarmee is deze protocolafspraak afgerond. Als CNV hebben we hierbij de OR betrokken om mee te denken over een goede afbouwregeling.

Partijen hebben ervoor gekozen om in de uiteindelijke afspraak niet meer te spreken over een afbouwregeling, maar Compensatieregeling Toeslagen.

Wat valt er onder deze regeling?

Een toeslag is een arbeidsvoorwaarde waarop een medewerkers volgens deze cao recht heeft onder de voorwaarde dat de bijbehorende activiteit of de inconveniëntie zich ook daadwerkelijk voordoet cq. wordt ondergaan. Als niet langer aan de voorwaarden voor de toeslag wordt voldaan, vervalt het recht op de toeslag. Waar sprake is van gewenning als gevolg van een zekere matieriële financiële omvang wordt, rekening houdend met de mate van gewenning uitgedrukt in het aantal jaren dat de toeslag is genoten, ter compensatie van de gewenning een compensatieregeling toegepast met een afbouwcomponent. Deze is van toepassing op de: Toelage Onregelmatige Dienst, Toelage “derde man” en de Toeslag stand-by diensten.
Zie de bijlage onderaan de nieuwsbrief voor de volledige tekst van de compensatieregeling.

20190501 Eindbod resultaat Cao 2019 getekend door allen

20190701 Afbouwregeling compensatieregeling DEF