18 september 2020

Cao-akkoord NRG Petten

foto: Martin Mooij

Voor werknemers bij NRG Petten is een nieuwe cao afgesloten, lopend van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Op 1 juni zijn de salarissen van werknemers die een dienstverband bij NRG hebben, structureel met 3 procent verhoogd. Daarnaast ontvangen werknemers, die op 1 juni dit jaar een dienstverband bij NRG hadden een eenmalige uitkering van bruto € 750,- bij een dienstverband met de volledige arbeidsduur. Bij werknemers in deeltijd wordt een bedrag naar rato van de omvang van het dienstverband toegekend.

Met deze afspraak volgt NRG de loonontwikkeling van de cao Nederlandse Universiteiten. Voorts is afgesproken dat het schaalsalaris per uur minimaal € 14,- bedraagt. De salarisschalen waarbij dit nu niet het geval is, zullen worden verhoogd. De overwerkvergoedingen worden verhoogd en samengevoegd tot een nieuwe regeling.