13 oktober 2017

CAO-akkoord PostNL bereikt na moeizame onderhandelingen

postnlCNV Publieke Diensten, De Bond van Post Personeel en VHP2 hebben een principeakkoord bereikt over de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers.

Beide cao’s hebben een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018. Het heeft erg lang geduurd omdat de wensen van PostNL en die van de bonden heel erg ver uit elkaar lagen. Daardoor werd het een moeizaam traject en hebben we ons in eerste instantie gericht op het weghalen van behoorlijk wat  verslechterings-voorstellingen die door PostNL waren ingebracht. Uiteindelijk hebben we resultaat kunnen boeken op een groot aantal punten die door ons zijn ingebracht; denk hierbij onder andere aan: loon, werkgelegenheid, reiskosten, persoonlijk keuze budget en generatiepact.

Gelet op het van tafel halen van de door PostNL ingebrachte verslechteringsvoorstellen en het resultaat dat we hebben geboekt op de door ons ingebrachte voorstellen denken wij een fatsoenlijk principeakkoord te hebben behaald. Wij zijn van mening dat we het maximaal haalbare er hebben uitgehaald. Natuurlijk is nu het woord aan jou om te bepalen of je het wel/niet eens bent met het principeakkoord. Je krijgt binnenkort meer informatie over hoe we dat vormgeven. De belangrijkste resultaten uit het akkoord:

Loon

Het salaris wordt in vijf stappen verhoogd met 2,6% gedurende de looptijd van de cao:
– Per 1 april 2017 met 0,5 procent
– Per 1 oktober 2017 met 0,6 procent
– Per 1 april 2018 met 0,5 procent
– Per 1 juli 2018 met 0,5 procent
– Per 1 oktober 2018 met 0,5 procent

In december 2017 ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van 50 euro netto (full timers). Parttimers ontvangen een bedrag afhankelijk van de omvang van je contract, maar minimaal 25 euro netto.

Werkgelegenheid

In een steeds verder krimpende briefpostmarkt verdwijnen veel banen. Aan de andere kant ontstaan er ook banen bij PostNL (denk aan pakketten). Wij vinden het belangrijk dat we daarover afspraken hebben kunnen maken met PostNL:
– In 2018 komen er 150 vacatures beschikbaar voor interne doorstroom binnen PostNL. Dat is inclusief opleiding als dat nodig is en de garantie dat collega’s die intern doorstromen naar Pakketten kunnen terugkeren in hun oude functie na een proefperiode.
– Daarnaast komen er bij Transport 25 opleidingsplaatsen met baangarantie voor vrachtwagenchauffeurs.
Reiskosten woon-werk

De regeling tegemoetkoming in het woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2018 verbeterd en versimpeld. Het tarief gaat omhoog naar 19 eurocent per kilometer. Voor het grootste deel van de medewerkers is dit een verbetering. De tegemoetkoming geldt voor een enkele reis vanaf 6 tot en met 60 (was 50) kilometer en voor maximaal 4 dagen per week. De aanvullende tegemoetkoming woon-werk uit de huidige cao vervalt. Voor de kleine groep medewerkers die er hierdoor op achteruitgaat hebben we voor 2018 en 2019 een volledige compensatieregeling afgesproken.

Generatiepact

Voor 2018 hebben we afspraken gemaakt die bepaalde groepen oudere medewerkers in staat stellen om langer door te werken, waarbij men in een werkweek minder dagen gaat werken. De regeling geldt voor medewerkers vanaf 60 jaar tot en met 64 jaar met een contract van minimaal 32 uur. Deze medewerkers kunnen ervoor kiezen om 60 procent van hun contractomvang te gaan werken, waarbij ze 80 procent krijgen betaald en ook voor 80 procent pensioen opbouwen. Als je hieraan deelneemt, ga je uiterlijk op je 65e met pensioen. Er kunnen 200 collega’s gebruik van maken. In het principeakkoord kun je zien voor welke functies het generatiepact is bestemd en wat de voorwaarden zijn. Eind 2018 evalueren we het generatiepact. Wij hebben de afspraak met PostNL gemaakt, dat door invoering van het generatiepact de werkdruk niet mag toenemen.

 

Pensioen

In de huidige pensioenregeling ligt de pensioenleeftijd op dit moment op 67 jaar. Je kunt natuurlijk altijd eerder (vanaf 60 jaar) met pensioen, wat ook veel medewerkers doen. Door aanpassing in de  belastingwetgeving gaat de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar per 1 januari 2018. Waarbij het natuurlijk nog steeds mogelijk blijft om het pensioen eerder in te laten gaan. Dat kan nog steeds vanaf 60 jaar. Daarnaast zijn we in een afrondende fase met het pensioenfonds en PostNL om via een andere rekenmethodiek de opbouw van het pensioen te verhogen.

 

Pilot persoonlijk keuzebudget

In 2018 wordt gestart met een pilot waarbij medewerkers eigen keuzes kunnen maken in hun arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie wordt dit gedaan met een pilotgroep in de schalen 9 tot en met 13 en medewerkers die onder de beloningsregeling recent afgestudeerde hbo’ers en academici vallen. Eind 2018 wordt de pilot geëvalueerd. Indien succesvol, wordt het persoonlijk keuzebudget ingevoerd voor alle salarisschalen.

 

Cao voor zaterdagbestellers

Het salaris wordt in vijf stappen verhoogd met 2,6% gedurende de looptijd van de cao:
– Per 1 april 2017 met 0,5 procent
– Per 1 oktober 2017 met 0,6 procent
– Per 1 april 2018 met 0,5 procent
– Per 1 juli 2018 met 0,5 procent
– Per 1 oktober 2018 met 0,5 procent

In december 2017 ontvangen de zaterdagbestellers een eenmalige uitkering van 25 euro.

Hoe nu verder

De komende weken zullen we je  informeren over ledenraadpleging en/of  stemprocedure.

 

Houd de cao-pagina van PostNL in de gaten.