22 mei 2019

Cao Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO, voorheen Afval en Milleu)

De cao Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO, voorheen Afval en Milleu) loopt 31-12-2019 af. Circa 7000 medewerkers krijgen daarna een nieuwe cao, waarin hun arbeidsvoorwaarden worden geregeld. CNV Publieke Diensten heeft een enquête gemaakt om leden en niet leden te betrekken bij hun eigen cao.

Wij als CNV horen graag jouw mening.

Op https://cnvopd.typeform.com/to/pFCiAy staan een aantal vragen over je nieuwe cao. Stuur deze LINK naar je alle collega’s die ook mee kunnen praten over de nieuwe cao en wellicht kan jij ze overtuigen ook lid te worden bij CNV Publieke Diensten. Je kunt onze vragen tot 31 mei beantwoorden. Het invullen kost je nog geen 5 minuten.

Werk neemt in je leven een belangrijke plaats in. Je wilt een leuke baan en goede arbeidsvoorwaarden. Ook voor je privéleven is je werk van belang. De cao is een middel om ervoor te zorgen dat jij en je werk worden gewaardeerd. Jouw mening is van belang voor een goede cao en voor de uitvoering en naleving van afspraken. CNV Publieke Diensten is voorstander van het betrekken van medewerkers bij de cao want grotere betrokkenheid betekent een sterkere positie van werknemers en daardoor ook betere cao-afspraken.

Om de vakbonden in onze sector de mogelijkheid te bieden om hun achterban te vergroten, wordt tot en met 31 december 2019 een collectief vakbondslidmaatschap ingevoerd. Medewerkers die voor het eerst lid worden, kunnen een keuze maken uit de bij deze cao aangesloten vakorganisaties. De medewerker ontvangt daarvoor een bijdrage van € 90,- van zijn/haar werkgever op vertoon van bewijs van nieuw lidmaatschap. Als je lid wordt bij CNV krijgt je er gratis 3 maanden lidmaatschap bij. De vakbonden organiseren ook tot 2020 de Maand van de vakbond. Wil je dat ik naar je bedrijf kom, bel me en dan maken we een werkbezoek afspraak. Werkgevers zullen op bedrijfsniveau deze campagne ondersteunen.

Met vriendelijke groet

Aynur Polat
Bestuurder
06-53679844