26 juli 2019

Cao Netwerkbedrijven en Sectoraal Sociaal Plan rond!

Na ruim een jaar onderhandelen liggen er twee documenten voor de sector Netwerkbedrijven. Een cao en een Sectoraal Sociaal Plan. Hoewel de onderhandelingen moeilijk op gang kwamen, stroperig waren en af en toe heel scherp, zijn partijen er toch eind 2018 en in 2019 geslaagd om beiden met goed gevolg af te sluiten.
Uiteindelijk hebben de leden van CNV in 2018 voor het cao resultaat gestemd en daarmee was de cao een feit. In 2019 hebben diezelfde leden met meerderheid voor het Sectoraal Sociaal Plan gestemd.

Cao

De cao loopt van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021. In deze periode kreeg de medewerker een eenmalige uitkering van €1000 in 2018. En vanaf 2019 jaarlijks tijdens de looptijd van de cao een strucurele loonsverhoging van in totaal 8,0% over 36 maanden.
1-1-2019: 3,0%
1-5-2020: 3,0%
1-1-2021: 2,0%

Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over een Persoonlijk Budget van 18% en is er een vitaliteitsregeling ingevoerd voor medewerkers vanaf 62 jaar.

Sectoraal Sociaal Plan

Het sectoraal sociaal plan heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2021. Het sectoraal sociaal plan geldt voor alle bedrijven binnen de sector netwerkbedrijven. Daarmee hebben vakbonden een vangnet gecreëerd voor leden mocht er ooit sprake zijn van een reorganisatie.

Belangrijkste punten zijn; het inzetten van een goede voorfase om boventalligheid te voorkomen. Plaatsing alleen op hetzelfde niveau. En een vertrekregeling/vergoeding als er geen succesvolle begeleiding plaatsgevonden heeft.

(Foto: Abhilash Sewgobind namens CNV Connectief en Paul-Peter Feld (Enexis) namens werkgevers Netwerkbedrijven tekenen formeel Cao en Sectoraal Sociaal Plan)