27 september 2018

CNV en FNV: Ultimatum TenneT, mogelijk werkonderbrekingen

CNV en FNV stellen de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet TenneT TSO B.V. vandaag een ultimatum. Gaat het bedrijf vóór maandag 22 oktober 2018 om 12.00 uur niet in op eisen voor een nieuwe cao, dan volgen acties. Werkonderbrekingen of stakingen zijn daarbij niet uitgesloten.

Leden van de vakbonden wezen in de zomer een cao-eindbod van de werkgever massaal af. Ze boden een petitie aan met eisen voor de nieuwe cao. TenneT weigert om terug te komen op het eindbod. Eerder al voerden werknemers ludieke spandoekacties rond de wisseling van de CEO bij TenneT.

Eisen
De medewerkers van de beheerder van het landelijke elektriciteitsnet eisen van hun werkgever een structurele loonsverhoging van 3,0% voor een cao van 12 maanden, een vaste eindejaarsuitkering van 6,0% en duidelijke afspraken over de invoering van een zogenoemd generatiepact. TenneT kwam in zijn eenzijdig opgelegde eindbod niet verder dan 2,4% voor een cao voor twaalf maanden. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de hoogte van een vaste eindejaarsuitkering en het invoeren van een regeling ‘duurzaam doorwerken’ waardoor oudere werknemers gezond hun pensioen kunnen halen.

Sinds oktober 2017 zijn TenneT en de vakbonden in gesprek over een eigen cao voor TenneT. Met ingang van 1 mei 2018 past TenneT namelijk niet langer de bestaande cao voor (regionale) netbeheerders toe. In plaats daarvan wil het bedrijf een eigen cao voor zijn 1.400 werknemers. Na moeizame gesprekken kwam TenneT uiteindelijk niet verder dan een éénzijdig eindbod, waarin onvoldoende tegemoet is gekomen aan de eisen van de werknemers.