28 december 2020

CNV-leden GEO wijzen eindbod werkgevers af

De uitkomst van de CNV- ledenraadpleging over het eindbod van de werkgevers voor de cao GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving) is bekend. Tachtig procent van de CNV-leden kan zich niet vinden in het loonbod dat door de werkgevers is gedaan tijdens de vierde onderhandelingsronde op 17 december. CNV-bestuurder Aynur Polat schrijft in een update aan de leden: ‘Het eindbod van de werkgevers is door onze leden afgewezen. Dit betekent dat we op alle inhoudelijke onderwerpen geen overeenstemming hebben bereikt.’

CNV-onderhandelaars hebben vandaag een terugkoppeling aan de werkgeversdelegatie gedaan van de digitale ledenraadpleging en het kaderoverleg. Daarbij is nogmaals een poging ondernomen om aanknopingspunten te vinden om er alsnog uit te komen. Dit is niet gelukt.

‘Dit betekent dat we op dit moment zijn uitonderhandeld,’ schrijft Polat. Wordt vervolgd.