20 juli 2018

De combibundel van PostNL

De vakbonden CNV, Bond Van Post Personeel (BVPP) en VHP2 respecteren het gelopen adviestraject tussen de Ondernemingsraad (OR) en PostNL over de combibundel. FNV voert hierin een andere koers. Natuurlijk snappen wij ook dat niet iedereen staat te juichen bij de invoering van de combibundel.

cao postnlToch vinden we dat het noodzakelijk is om uiteindelijk te komen tot zoveel mogelijk duurzame werkgelegenheid binnen PostNL. Uiteraard zullen wij als vakbonden het traject uiterst kritisch blijven volgen en willen wij het ook van onze leden horen, als zij tegen problemen aanlopen. Daarvoor stellen wij het meldpunt combibundel in.

Wat doen wij?

Wat kun je dan als lid van CNV, BVPP en VHP2 verwachten met betrekking tot de invoering van de combibundel? De combibundel is een onderwerp voor de OR. Maar als bonden houden wij natuurlijk, samen met onze leden die vertegenwoordigd zijn in de OR, vinger aan de pols. Een aantal punten moet worden opgelost met PostNL wanneer de combibundel wordt ingevoerd;

1. Geen overcompleet en dus ook geen gedwongen ontslagen.
2. Kwaliteit en processen op orde.
3. Tijdig bezettingsplan voor de gebieden waar (structureel) onderbezetting is.
4. Blijvende (goede) communicatie vanuit PostNL richting medewerkers over de noodzaak van de invoering van de combibundel, in combinatie met duurzame werkgelegenheid op termijn.

Meldpunt combibundel

Wij richten voor onze leden een meldpunt combibundel in waar problemen rond de combibundel kan melden. Bijvoorbeeld wanneer de aanlevertijden later worden, het postvest toch verplicht zou zijn, de werkdruk toeneemt, lichamelijke klachten door het postvest, het langer bezig zijn en die tijd niet betaald krijgen enzovoort. Wij nemen de meldingen uiterst serieus en gaan hierover in gesprek met PostNL om tot oplossingen te komen.

Het meldpunt voor CNV leden is: combibundel.meldpunt@cnv.nl.