7 maart 2019

Driekwart mannen en vrouwen pleit voor doorbreken traditionele rolpatronen

75% van de mannen en vrouwen wil dat traditionele rolpatronen, waarbij de vrouw meer zorgt en de man meer werkt, worden doorbroken. Dat blijkt uit een peiling onder meer dan 10.000 leden van de vakbonden CNV Connectief (bestaande uit CNV Onderwijs, CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn) en CNV Vakmensen. Opvallend is dat zowel mannen als vrouwen dit vinden.

Ook financiële zelfstandigheid is voor 95% van de ondervraagden belangrijk tot zeer belangrijk. Toch zijn 1,9 miljoen vrouwen in Nederland niet zelfstandig, tegenover 1 miljoen mannen. CNV vindt dat zorgelijk. Zeker wanneer we ons bedenken dat 1 op de 3 huwelijken eindigt in een echtscheiding.

Geef de man de deeltijdbaan
Uit de peiling blijkt dat ook mannen graag deeltijd willen werken. Ruim 70% vindt dat een vierdaagse werkweek de nieuwe norm zou moeten zijn voor zowel mannen als vrouwen. Daarnaast geeft bijna de helft van de mannen aan minder te willen werken dan hun huidige aantal uren. CNV wil het mannelijke fulltime-syndroom doorbreken. Waar vrouwen in de afgelopen jaren wel meer zijn gaan werken, zien we niet dat mannen minder zijn gaan werken. We roepen werkgevers op om een vierdaagse werkweek ook voor mannen te stimuleren. Hierdoor houden zij meer tijd in de week over voor bijvoorbeeld zorgtaken.

Bonus voor arbeidsduurverlenging
Door middel van goede fiscale prikkels kunnen vrouwen met een kleine deeltijdbaan gestimuleerd worden om meer uren te gaan werken. We vragen de overheid om hier regelingen voor te treffen en werkgevers om deze werknemers extra te belonen. Vooral in de sectoren met een personeelstekort, zoals de zorg en het onderwijs, kan het helpen om het huidige personeel een paar uur meer te laten werken.

Maak werk van werkdruk
Sommige sectoren, zoals onderwijs en zorg en welzijn, kampen met een hoge werkdruk. Uit onze peiling blijkt dat vrouwen die daar werken zich ervan weerhouden om meer te werken, vanwege de zwaarte. CNV vraagt dan ook uitdrukkelijk om meer te investeren in deze sectoren. Zorg dat het weer aantrekkelijk wordt om daar te werken. Dit is niet alleen in het belang van de vrouw, maar voor de hele samenleving.

Faciliteer zorgtaken beter
Ook pleiten we voor meer maatregelen die het leven van werkende gezinnen en families makkelijker maken. Hierbij denken we aan meer overheidsinvesteringen in kinderopvang en mantelzorg. Zorg voor flexibele vormen van kinderopvang met een betaalbare prijs. Ondersteun ook mensen met mantelzorgtaken, zodat zij werk en zorg beter kunnen combineren.

Gendergelijkheid in onderwijs en opvoeding
Besteed tot slot in het onderwijs en opvoedkundige organisaties aandacht aan bewustwording van stereotypen en vooroordelen. Werk met bijvoorbeeld rolmodellen en informeer jongeren over het belang van financiële onafhankelijkheid.