17 februari 2018

Geruzie Eneco voorbij

De aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur van Eneco hebben weer vertrouwen om de samenwerking voort te zetten op een manier die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over een gezamenlijk proces dat leidt tot privatisering van Eneco. Dat zijn de uitkomsten van het mediationtraject tussen de RvC en de AHC.

Afspraken

CNV Overheid en Publieke Diensten is blij met het bericht dat de onderlinge ruzie voorbij is. Betrokken partijen geven aan tevreden te zijn met het resultaat en gaan nu door met het verkoopproces. Hierbij benadrukken zij dit in gezamenlijkheid en met oog voor de belangen van álle stakeholders, in gang te zetten. Werknemers zaten niet aan tafel bij het maken van de afspraken. Wij hopen dat niet alleen het duurzame karakter maar ook het werkgelegenheidsbelang bij verkoop wordt geborgd.

Gemeenten wakker geschud

Afgelopen zomer schudde CNV, met verschillende coalitiepartners, de gemeenten wakker en wees hen op de diverse, grote belangen op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en zorgvuldigheid bij het verkoopproces. Een succesvolle lobby want sindsdien kijken meer en meer gemeenten met een steeds kritischer blik naar het proces en is er meer oog voor de verschillende belangen. Dat is winst. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen!