13 september 2018

Externe bemiddelaar toegevoegd aan cao-onderhandeling Waterbedrijven

Na, wéér, een succesvolle actiedag bij Dunea in Zoetermeer, hebben de werkgevers Waterbedrijven voorgesteld om een bemiddelaar te benoemen. Deze bemiddelaar gaat onderzoeken of er ruimte is om beide partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Kaderleden hebben positief gereageerd op het voorstel om een bemiddelaar aan te stellen. In bijgevoegde brief vind je meer informatie én het antwoord op het voorstel van de werkgever namens de gezamenlijke bonden.