27 april 2016

Grote meerderheid stemt voor nieuwe cao bij Ziggo

De uitslag van de ledenraadpleging bij Ziggo is binnen: 92,7 procent heeft voor het principeakkoord gestemd. Een mooi resultaat dat voor rust zorgt in een continu veranderende omgeving.

Hier een aantal van de punten die in het nieuwe akkoord geregeld is. Vanaf 1 april 2016 worden de salarissen structureel verhoogd met 2 procent. Een jaar later worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5 procent. Om medewerkers meer zekerheid te bieden, spreken we af dat een uitzendovereenkomst voor medewerkers met eerstelijnsklantcontact nog maar maximaal 12 maanden duurt. Hierna krijgt de uitzendkracht bij goed functioneren, een of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangeboden.

Participatiebanen
De werkgever blijft zich inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Inmiddels zijn er 12 fte ingevuld door deze doelgroep. In de komende periode wordt gestreefd naar een verdubbeling.

Verhoging vergoeding volcontinudienst
De toeslagen voor de volcontinudienst voor de uren tussen 19.00 en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag worden verhoogd naar 20 procent. Op zaterdag gaat de toeslag voor de uren tussen 07.00 en 22.00 uur naar 44 procent. Dit was in beide gevallen eerst 12,5 procent. De vaste continutoeslag wordt verhoogd van 28,5 naar 31,25 procent voor werknemers met een vast rooster.

Consignatievergoeding
Ook medewerkers in schaal 11 en 12 die consignatiedienst draaien, krijgen voortaan ook de consignatievergoeding. Als ze in de nacht (tussen 0.00 en 07.00 uur) moeten werken, krijgen ze voortaan een nachtvergoeding ter hoogte van de toeslag afwijkende werktijden (111 procent).