4 juli 2018

Grote meerderheid stemt voor principeakkoord Loodswezen

Het waren moeizame onderhandelingen maar mede dankzij de steun van onze leden is er een principeakkoord gesloten voor het Loodswezen. Leden konden de afgelopen weken hun stem uitbrengen op dit principeakkoord. Een grote meerderheid heeft gestemd, en heeft ook vóór dit akkoord gestemd. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Vijf procent

Medewerkers krijgen er 5% bij in twee jaar tijd. De eerste 2,5% per 1 janauri 2018, per januari 2019 volgt er nog een verhoging van 2,5%. Met ingang van juli 2018 vindt er een verhoging van 40 euro per trede in de salarisschaal plaats. Ook FLO-uitkeringen worden verhoogd.

Hogere vergoeding reiskosten

Verder zijn er verbeterde afspraken gemaakt over vergoedingen woon-werkverkeer voor medewerkers die buiten Nederland wonen en over parkeervergoedingen en vergoedingen van dienstreizen.

Onderzoek naar behoeften medewerkers

Gedurende de looptijd van deze cao vinden ook onderzoeken plaats ten behoeve van de inzet voor de volgende cao, na 31 december 2019. Deze onderzoeken gaan onder andere over de behoefte van medewerkers voor het verzekeren van het derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en mogelijkheden voor telewerken. Een werkgroep gaat in september 2018 al van start met de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en een mogelijke uittrederegeling voor kantoorpersoneel.

Je vindt de gemaakte afspraken in deze PDF. Meer over Loodswezen vind je hier.