5 oktober 2018

Hoge Raad: transitievergoeding ook bij deeltijdontslag

transitievergoeding_deeltijdontslagEen werknemer die ontslagen wordt, heeft in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Tot voor kort was onduidelijk of die vergoeding alleen verschuldigd was bij een volledige beëindiging van het dienstverband of ook bij een gedeeltelijke beëindiging daarvan. Een gedeeltelijke beëindiging is ook een gedeeltelijke voortzetting, en sommige rechters vonden dat partijen daarmee niet de bedoeling hadden om een einde aan de arbeidsrelatie te maken, maar juist een voortzetting van het dienstverband in aangepaste vorm beoogden. De werknemer zou dan geen recht hebben op een transitievergoeding, omdat daarop alleen aanspraak bestaat als er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst.

In een uitspraak van 14 september heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat een voortzetting van de bestaande arbeidsovereenkomst in aangepaste vorm er in feite ook op neerkomt dat de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is beëindigd. Als daardoor sprake is van een vermindering van de arbeidsduur met tenminste twintig procent die naar verwachting ook blijvend zal zijn, heeft de werknemer, aldus de Hoge Raad, recht op een transitievergoeding naar evenredigheid van de verminderde arbeidsduur.

Te denken valt hierbij aan gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer en aan het noodzakelijk gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Het door de Hoge Raad berechte geval betrof een docent die ten gevolge van arbeidsongeschiktheid nog slechts in staat was een gedeelte van haar uren te werken. Haar dienstverband was daarom aangepast van fulltime naar 55 procent.

De hoogte van de evenredige transitievergoeding moet volgens de Hoge Raad berekend worden aan de hand van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Hulp nodig?

Bevind jij je ook in deze situatie en heb je daarbij juridische ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op via 030 – 751 10 03 of mail naar cnvinfo@cnv.nl.

Belangrijk: volgens de wet vervalt de mogelijkheid om bij de rechter een transitievergoeding te vorderen drie maanden na de dag waarop je arbeidsovereenkomst is geëindigd of aangepast. Neem daarom tijdig contact met ons op! Recht op een transitievergoeding bestaat alleen als je werkzaam bent in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.