1 juli 2015

Instemming met sociaal plan Ziggo

De leden van CNV en FNV hebben in grote meerderheid ingestemd met de Uitgangspunten Sociaal Plan Ziggo Vodafone.

Binnenkort zullen bonden en werkgever hun handtekening zetten onder het concept sociaal plan, zodat dit definitief wordt. Zodra dit mogelijk is, wordt de tekst van de overeenkomst op deze website geplaatst.