5 juli 2018

Leden Havenbedrijf Amsterdam stemmen in met principeakkoord

Een grote meerderheid van onze leden stemde onlangs in met het voorgelegde principeakkoord voor een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar; van 1 april 2018 tot 1 april 2019.

Drie procent + eenmalig 850 euro

Medewerkers krijgen 3% loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 850 euro bruto. De loonsverhoging van 3% gaat in per 1 april 2018. De eenmalige uitkering van 850 euro kunnen medewerkers in december 2018 op hun loonstrookje tegemoet zien.

Sociale veiligheid

De bonden hebben in april zorgen geuit over de sociale veiligheid. De werkgever neemt deze zorgen erg serieus en bespreekt dit op zeer korte termijn met de Ondernemingsraad. Na de zomer komt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek waarin het onderwerp sociale veiligheid ook aan de orde komt. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met de OR en de resultaten van dit onderzoek kunnen gerichte acties in gang worden gezet.

Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid

Gedurende de looptijd van deze cao (1 april 2018 – 1 april 2019) gaat een werkgroep, samen met de bonden, aan de slag met het onderwerp ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Dit moet leiden tot een programma, wat ook inzet gaat zijn voor de volgende cao besprekingen. Ook sociale zekerheid komt in dit programma aan bod. Het doel is om deze onderwerpen al zo ver uit te werken dat er bij de volgende cao-onderhandelingen concrete afspraken over gemaakt kunnen worden.

Roosterwijziging

Dat leden met een overtuigende meerderheid vóór dit akkoord stemde was al bekend. Toch liet ondertekening nog even op zich wachten. De werkgever was van plan ‘vervangende instemming’ van de rechter te vragen over de roosterwijzigingen waar de OR op tegen was. De bonden vinden dat een roosterwijziging afdwingen bij de rechter indruist tegen duurzame inzetbaarheid.

Inmiddels is besloten dat werkgever en OR opnieuw samen aan tafel schuiven om over de kwestie verder te praten. Daarmee lijkt een gang naar de rechter van de baan. Het principeakkoord kan dan ook, in de loop van volgende week, getekend worden.

Lees hier het principeakkoord.