20 juni 2018

Leden stemmen in met gezamenlijk sociaal plan TNT/FedEx

De leden van CNV Publieke Diensten hebben ingestemd met het eerste gezamenlijke sociaal plan van TNT en FedEx. Ook hebben ze ingestemd met de uitkeringsduur bij werkloosheid. Die is weer terug op niveau. Een werkloze werknemer kan weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering, mits hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

Het sociaal plan geeft duidelijkheid aan medewerkers die te maken krijgen met een reorganisatie. Gedwongen ontslagen willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Hoofdpunten in het nieuwe sociaal plan zijn dan ook:
• instrumenten om overcompleet (OVC) waar mogelijk op te lossen of zoveel mogelijk te beperken;
• bevorderen van interne mobiliteit, maar ook extern;
• behoud van duurzame werkgelegenheid;
• passende functies aanbieden en accepteren;
• keuzes in natura (begeleiding) of financieel (beëindigingsvergoeding).

Voor het financiële gedeelte is een fasemodel afgesproken, waarbij externe mobiliteit bij snel(ler) vertrek meer vergoeding oplevert.

D0wnload het nieuwe sociaal plan van TNT/FEDEX en Reparatie WW en WGA.