20 juni 2018

Ledenbijeenkomsten en stemming cao TNT

Er ligt een cao-resultaat. Of het genoeg is, is aan de leden. Komende week organiseren wij ledenbijeenkomsten om onderstaand resultaat met hen te bespreken.

Terugblik:
De cao TNT is in 2017 met een jaar verlengd tot 1 januari 2018. De TNT-lonen zijn toen gestegen met 1,3%. Toentertijd is er ook een driejarige cao BGV (cao beroepsgoederenvervoer, ook bekend als cao TLN) afgesloten met 3 salarisstijgingen van 2% per 1 januari van ieder jaar. Daarnaast is het loongebouw van de cao BGV verhoogd door een trede toe te voegen van 4%. Voor de medewerkers in hun maximale periodiek betekent dit in 2019 een extra stap in het loongebouw.

De cao TNT kent langere loonlijnen. Waar de cao BGV 6 tot 8 stappen kent in de eerste 6 schalen, kent de cao TNT 11 tot 14 stappen in de eerste 6 schalen. De laatste trede van TNT ligt echter hoger dan de max van de cao BGV.

Bod van TNT
Voor nu heeft de werkgever een bod gedaan van twee keer twee procent over 21 maanden. Voor 1 januari 2018 met terugwerkende kracht 2% en per 1 oktober 2018 2%. De looptijd van de cao TNT is 21 maanden tot 1 oktober 2019.

Onderstaand het finale voorstel van TNT:
1. De cao TNT wordt verlengd voor een periode van 21 maanden, namelijk van 1 januari 2018 tot en met 30 september 2019.
2. TNT zal in die periode twee loonsverhogingen verstrekken, te weten:
– een verhoging van 2% op 1 januari 2018, en
– een verhoging van 2% op 1 oktober 2018
3. De uitkering op basis van de Winstdelingsregeling zal voor het kalenderjaar 2018 worden vastgesteld op 1.5% en voor de periode 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019 eveneens op 1.5% over het (pro rata) salaris in die periode. De uitkeringsmomenten blijven conform de cao, met dien verstande dat de uitkering over 2019 uiterlijk december 2019 zal worden uitgekeerd.

Harmonisatie op komst
Wij weten dat met de komende harmonisatie van de cao TNT naar één cao FedEX/TNT er al met een schuin oog gekeken wordt naar de cao BGV. De eindlonen voor TNT zijn zoals gezegd nog steeds beter dan de cao BGV. Wel moeten we appels met appels vergelijken. De cao BGV kent een werkweek van 40 uur en de cao TNT heeft 39,25 uur, dan wel 37 uur. De schaalindeling is niet gelijk tussen functies. Daarnaast is de pensioenbijdrage van de cao BGV voor werknemers 10,16% en voor TNT-ers 3%.
Verder willen we niet vooruitlopen op die harmonisatie. Tijdens de komende onderhandelingen zal beslist aan de orde komen wat de waarde van beide cao’s is en jij mag er op rekenen dat jouw vakbond ook een looneis neerlegt voor de cao na 1 oktober 2019… maar dat is voor nu van later zorg.

Op dit moment ligt er een bod van 2 keer 2%. Dit is met een looptijd van 21 maanden op jaarbasis, dus 2,85% (4% gedeeld door 21 maanden x 24 gedeeld door 2) en loopt in die zin dus niet uit de pas met de verhoging van de cao BGV.

Vragen? Kom naar een ledenbijeenkomst!
Het woord is aan de leden. Wij vragen hen om de ledenbijeenkomsten bij te wonen, in het geval ze vragen hebben, en om daarna hun stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat.
Ledenbijeenkomsten van de drie bonden worden georganiseerd in Duiven, Zwolle, Amsterdam, Eindhoven en Dordrecht.

Stemming
Na de bijeenkomsten gaat de digitale stembus open en kunnen leden hun stem uitbrengen.

DATA, TIJDEN EN LOCATIES LEDENBIJEENKOMSTEN 3 BONDEN

1. Zaterdag 23 juni, aanvang 19.00 uur
Hotel van der Valk
Impuls 2
Duiven

2. Maandag 25 juni, aanvang 07.30 uur
TNT Depot Zwolle

3. Dinsdag 26 juni, aanvang 19.30 uur
FNV Regionaal Vakbondshuis (gebouw Trivium)
Derkinderenstraat 2-8
1062 DB Amsterdam

4. Dinsdag 26 juni, aanvang 19.30 uur
FNV Vakbondshuis Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 47
5622 MA Eindhoven

5. Woensdag 27 juni, aanvang 19.30 uur
FNV Vakbondshuis Dordrecht
Spuiboulevard 422
3311 GR Dordrecht