18 november 2020

Meer loon, minder flex en structureel meer thuiswerken in cao PostNL

CNV Publieke Diensten heeft met PostNL een principeakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao. De lonen stijgen hierin met 2,5% over 2020 en met 3% in 2021. Daarnaast krijgen PostNL-medewerkers een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarloon in december 2020. Andere belangrijke winstpunten zijn afspraken over omzetting van flexibele naar vaste contracten en uitbreiding van de regeling voor duurzame inzetbaarheid. Gedeeltelijk thuiswerken wordt voor kantoorpersoneel ook na corona de nieuwe norm bij PostNL. Daarvoor is een thuiswerkvergoeding van 45 euro netto per maand afgesproken, naast een reiskostenvergoeding voor 2 dagen.

CNV Publieke Diensten en vakbond BVPP leggen het akkoord met een positief stemadvies aan hun leden voor.

Goede bedrijfsresultaten ook voelbaar voor personeel

CNV Publieke Diensten-onderhandelaar Anselma Zwaagstra: ‘De loonafspraken liggen flink boven het niveau wat er op dit moment bij andere cao’s wordt afgesproken, maar dat is ook terecht: het gaat gewoon goed met PostNL. Dat moet het personeel dan ook op het loonstrookje terugzien. Over het boekjaar 2020 wordt gegarandeerd 2% Resultaat Afhankelijke Uitkering (RAU) uitgekeerd. En straks in december betaalt PostNL ook een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarloon.’

De structurele loonstijging is afgesproken in stappen: 1,5% per 1 juli 2020, 0,5% per 1 oktober 2020, 0,5% per 1 december 2020 en drie stappen van elk 1,0% per 1 februari 2021, 1 juli 2021 en 1 december 2021. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en vangt aan op 1 april 2020 en eindigt op 31 maart 2022.

Meer mensen van flex naar vast

Zwaagstra: ‘Een belangrijk punt voor CNV zijn de afspraken die we met PostNL hebben gemaakt over het terugdringen van de flexibele schil tijdens de looptijd van deze nieuwe cao. We gaan zorgvuldig monitoren of PostNL ook daadwerkelijk gaat doen wat zij belooft.’ PostNL heeft toegezegd toe te willen groeien naar 2.000 eigen pakketbezorgers in 2022 door 300 pakketbezorgers extra in dienst te nemen. Ook krijgen 200 medewerkers met een tijdelijk contract binnen PostNL Pakketten en Logistiek een vast contract aangeboden. Tenslotte zal PostNL zich tot het uiterste inspannen om voor eind 2022 200 uitzendkrachten in dienst te nemen.

Duurzame inzetbaarheid

Het generatiepact wordt uitgebreid. Naast de al bestaande mogelijkheid van 60% werken, 80% salaris en 80% pensioenopbouw komt er een nieuwe keuzemogelijkheid van 80% werken, 90% salaris en 90% pensioenopbouw. Het gebruik van de regeling kan aansluiten aan de AOW, wat voorheen niet mogelijk was. Ook wordt het aantal medewerkers dat van het generatiepact gebruik kan maken uitgebreid.

PostNL zal extra aandacht besteden aan medewerkers die al lang werkzaam zijn in zware functies. 300 medewerkers krijgen de mogelijkheid eerder met werken te stoppen door gebruik te maken van de RVU-vrijstelling. Zo kunnen zij tegen een vergoeding van 80% van het minimumloon 3 jaar eerder stoppen. Een opgebouwd zogenaamd ‘zacht pensioen’ kan hierbij dan naar voren worden gehaald.