19 juni 2019

Meerderheid leden stemt in met cao KIWA

Een grote meerderheid van de leden van FNV en CNV heeft ingestemd met een verlenging van de cao voor medewerkers in dienst bij KIWA. Dat betekent dat de lonen met ingang van 1 april 2019 met 2 procent worden verhoogd. Loonsverhoging en nabetaling zullen in de salarissen van juni zijn verwerkt.

De vakbonden hebben aan de directie van KIWA kenbaar gemaakt, dat de leden de loonontwikkeling erg mager vinden. Ook de niet aangesloten werknemers hebben zich hierover tijdens de door de bonden georganiseerde bijeenkomsten in Apeldoorn en Rijswijk kritisch uitgelaten. Bovendien is door de werknemers de wens uitgesproken om nauw betrokken te worden bij de onderhandelingen over flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid. De bonden zijn dan ook bezig met het formeren van een klankbordgroep die de onderhandelaars zal adviseren tijdens het onderhandelingsproces.

De komende periode zullen de cao-partijen het gesprek over de flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid continueren. Daartoe worden momenteel onderhandelingsdata ingepland. Hierbij is het doel om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor het personeel in dienst van KIWA. De deadline die partijen zich gesteld hebben is 31 december 2019. Om deze reden loopt de cao van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.