15 december 2016

Minister Kamp laat postbezorgers in de kou staan

Minimaal 80 procent van de postbezorgers werkt op dit moment als schijnzelfstandige. In 2013 zouden die mensen een arbeidsovereenkomst krijgen. Dat is met 4 jaar uitgesteld tot 1 januari 2017. En nog is het niet geregeld.

Nu dreigt de minister van Economische Zaken deze mensen nog langer in onzekerheid te laten. Omdat de geldschieters niet benadeeld mogen worden, dreigt minister Kamp dit besluit opnieuw uit te stellen. Ruim 16 duizend postbezorgers worden de dupe van de macht van het grote geld. De vakbonden CNV Publieke Diensten,  FNV en Bond van Post Personeel roepen Minister Kamp van Economische Zaken op de regeling volgens afspraak op 1 januari 2017 te laten ingaan.

Aynur Polat van CNV Publieke Diensten: ‘Het lijkt bij Sandd dus geen kwestie te zijn van niet kunnen, maar van niet willen. En beter dan nu wordt het voorlopig niet. De markt krimpt nog steeds enorm. Uiteindelijk is het de vraag of er op de postmarkt wel plaats is voor twee bedrijven met een landelijk dekkend netwerk. Er is steeds minder post terwijl het aantal brievenbussen hetzelfde blijft.’

Etienne Haneveld, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Kamp lijkt voor het grote geld te kiezen, ten koste van de mensen. Slecht gedrag van grote bedrijven. mag niet beloond worden. Sandd trekt zich niets aan van de wet, ten koste van echte banen. Al jaren geleden spraken werkgevers, beide verantwoordelijke ministeries, de complete Tweede Kamer en de vakbonden unaniem af dat uiterlijk eind 2013 die 80%-norm gehaald moest worden bij postbedrijven. We zijn nu vier jaar verder, we hebben herhaaldelijk de politiek gemeld dat bedrijven de boel aan het rekken waren, maar nu is het genoeg. Minister Kamp moet gaan handhaven en uitstel niet langer toestaan.’

Buitenproportionele financiële verplichtingen

Deze maand kwam onderzoeksbureau Basis & Beleid in opdracht van de bonden met een onderzoek naar de financiële situatie Sandd. Uit dat onderzoek blijkt dat Sandd in 2015 buitenproportionele financiële afspraken heeft gemaakt met haar schuldeisers. Sandd had desondanks in dat jaar de 80% arbeidsovereenkomsten kunnen realiseren.

Besluit minister Kamp

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten voor de Kerst met een besluit te komen. De bonden roepen de minister op niet verder uit te stellen. Joost Bol van de Bond van Post Personeel: ‘Het zou toch van de gekke zijn als bedrijven die er voor kiezen de financiële belangen van aandeelhouders voor te laten gaan niet hoeven te voldoen aan wet- en regelgeving? Wij roepen de politiek dan ook op geen verder uitstel te accepteren. Postbezorgers zijn geen zelfstandigen en moeten dus gewoon werken op basis van arbeidsovereenkomsten’.