20 maart 2020

Nieuwe cao postbezorgers is definitief

De leden van CNV Publieke Diensten zijn in ruime meerderheid akkoord gegaan met de afspraken die de bonden eerder deze maand maakten met de directie van PostNL over een nieuwe cao voor de postbezorgers. 80 procent van de leden van zowel CNV Publieke Diensten als van BVVP stemden vóór.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021. Over deze periode van twee jaar gaan de postbezorgers er in zes stappen 6,5 procent op vooruit. In gebieden waar de arbeidsmarkt krap is, worden de jeugdlonen opgeheven om postbezorging voor jongeren aantrekkelijker te maken. De komende tijd gaan bonden en PostNL de mogelijkheden van een verlofspaarregeling nader onderzoeken. Bij een positieve uitkomst zal een dergelijke regeling al tijdens de looptijd van deze nieuwe cao worden ingevoerd.