16 oktober 2018

Onderhandelingen KPN cao binnenkort van start. Jouw mening gevraagd!

CNV Publieke Diensten en CNV Vakmensen gaan op termijn in gesprek met jouw werkgever over een vernieuwde cao en Sociaal Plan per 1 januari 2019. In overleg met onze gezamenlijke kaderleden hebben we een concepttekst opgesteld ter verbetering van deze regelingen. Over dit voorstel vertellen we je in deze nieuwsbrief meer. Kun jij je in het concept vinden? Of heb je andere ideeën? We horen het graag!

Ongewijzigde verlengingen in 2018
Afgelopen juli hebben we met je werkgever een afspraak gemaakt over een, op een loonsverhoging na, ongewijzigde verlenging van de cao en het Sociaal Plan. Dit was al de tweede ongewijzigde verlenging op rij. Dat KPN in de afgelopen periode een nieuwe topman en een nieuwe HR-directeur heeft gekregen, lag hier deels aan ten grondslag. Nu is het tijd om eens goed te bekijken of de regelingen bij KPN nog wel passen bij de huidige tijd en de wensen van de werknemers.

Voorbereiding op overleg cao
De ongewijzigde verlengingen betekenden niet dat het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen het CNV, andere vakbonden en KPN heeft stilgelegen. De afgelopen periode hebben we aan de hand van een vijftal thema’s met elkaar verkend wat de visie op de toekomst is. Ook (kader) leden zijn hierbij betrokken geweest. Het gaat om Beloning, Duurzame Inzetbaarheid en Sociaal Plan, Flexibiliteit, Mobiliteit en Veranderende Organisatie. Deze thema’s komen zeker terug aan de cao tafel.

Actuele ontwikkelingen
Dat KPN zich in een roerige tijd bevindt, is duidelijk. De concurrentieslag op de Telecom- en IT-markt is fors en hevig. KPN moet zich daartegen wapenen om de dominante speler op de markt te blijven. De nieuwe topman Maximo Ibarra heeft ons laten weten te werken aan een update van de strategie, die hij 28 november aan de buitenwereld wil presenteren. In de dagen daarna wil hij samen met Jan Kees de Jager ook het personeel ‘live’ hierover bijpraten.

Wat wil KPN?
In onze ogen duurt het allemaal wel erg lang voordat er een ei wordt gelegd. De verwachting is dat de strategie-update gevolgen zal hebben voor onze komende gesprekken. Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd wat KPN zelf wil veranderen aan de bestaande regelingen. We verwachten dat daar begin november meer duidelijkheid over zal zijn. We gaan jullie zo goed en actueel mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken van de onderhandelingen.

Wat vind jij?
Klik hier om de conceptvoorstellen van de CNV-bonden te lezen ter verbetering van de cao en het Sociaal Plan. Het is een inzet. Wij zijn erg benieuwd wat je van deze voorstellen vindt en waar de nadruk op zou moeten liggen! Heb jij andere ideeën ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden, die niet in het lijstje staan? Dan horen we dat graag van je. Je kunt je opmerkingen/ideeën  tot 1 november 2018 mailen naar a.polat@cnv.nl. Ook voor vragen kun je op dit emailadres terecht. Bellen kan ook: telefoonnummer 06 53679844.
CNV Publieke Diensten werkt nauw samen met de vertegenwoordigers van de andere CNV- bond aan tafel. Dat zijn Marten Jukema (vakbondsonderhandelaar) en Hans Tuin (kaderlid).

Met vriendelijke groet,

Aynur Polat
Frank Brocken (kaderlid) van CNV Connectief.