1 maart 2019

Overgrote meerderheid stemt in met principeakkoord cao PostNL

De uitslag van de achterbanraadpleging over het principeakkoord voor de cao PostNL is bekend. De overgrote meerderheid, namelijk 70%, heeft ingestemd. CNV Publieke Diensten is daar blij mee, we hadden het immers ook positief aan jullie voorgelegd. Dit was het maximaal te behalen resultaat en bovendien is de loonstijging gelijk en zelfs iets meer dan wat er momenteel in andere cao’s wordt afgesproken.

Er hebben dit keer meer leden gereageerd dan anders. Jullie betrokkenheid is groter. Misschien komt dat door de ophef rondom het akkoord. FNV weigerde het akkoord voor te leggen aan haar leden en heeft ook veel niet-leden geprobeerd over te halen tegen te stemmen. Deze stemmingmakerij heeft niets opgeleverd. Jullie hebben je eigen oordeel gegeven over het akkoord.

De komende tijd gaan we de afspraken uit het akkoord serieus en voortvarend oppakken. Op weg naar minder werkdruk en meer werkplezier!