• 15 februari 2016

  Mail cao Post nl

  Voortgang CAO-onderhandelingen PostNL

  Vakorganisaties en PostNL hebben op 12 februari hun inzetbrieven uitgewisseld. Belangrijke thema’s in de inzetbrieven van de vakorganisaties zijn: duurzame inzetbaarheid, inkomensontwikkeling, perso

 • 28 januari 2016

  KPN

  Onderhandeling cao-traject KPN

  CNV Publieke Diensten heeft een aantal goede onderhandelingsrondes achter de rug met KPN. Bonden hebben een voorstel gepresenteerd over de wijze waarop het sociaal plan toepast zou moeten worden. Het

 • 25 januari 2016

  Postbezorgers

  Leden stemmen in met nieuwe CAO Postbezorgers

  Een ruime meerderheid van de leden van CNV Publieke Diensten heeft ingestemd met het principeakkoord CAO postbezorgers. De CAO gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober 2015. Vervolg De leden van

 • 13 januari 2016

  Mail cao Post nlPostbezorgersPostNL

  Geen pensioenverhoging en lagere pensioenopbouw in 2016 bij PostNL

  Medewerkers die onder de CAO PostNL vallen, bouwen pensioen op via Pensioenfonds PostNL. In 2016 wordt het opgebouwde pensioen niet verhoogd met een toeslag. Daarnaast is de pensioenopbouw lager dan i

 • 12 januari 2016

  PostbezorgersPostNL

  Uitleg over ontstaan postbezorgersvergoeding

  CNV Publieke Diensten kreeg signalen dat er onduidelijkheid bestaat over het ontstaan van de postbezorgersvergoeding. Postbezorgers zouden een deel van hun postbezorgersvergoeding zelf betalen vanuit

 • 12 januari 2016

  PostbezorgersPostNL

  Uitleg over ontstaan postbezorgersvergoeding

  CNV Publieke Diensten kreeg signalen dat er onduidelijkheid bestaat over het ontstaan van de postbezorgersvergoeding. Postbezorgers zouden een deel van hun postbezorgersvergoeding zelf betalen vanuit

 • 11 januari 2016


  Hoe zit het met de nieuwe verhoging van de AOW-leeftijd?

  De huidige wetgeving bepaalt dat de AOW-leeftijd na 2021 automatisch met stappen van 3 maanden per jaar omhoog gaat, afhankelijk van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geraamde stijg

 • 22 december 2015

  Productieleveringsbedrijven

  In de Productie- en leveringsbedrijven verandert veel

  De veranderingen in de energiesector hebben gevolgen voor medewerkers die werkzaam zijn bij de Productie- en leveringsbedrijven. Ben Hoogendam, bestuurder CNV Publieke Diensten, gaat in het magazine v

 • 18 december 2015

  Mail cao Post nlPostbezorgersPostNL

  Onderhandelaarsakkoord CAO Postbezorgers

  CNV Publieke Diensten en andere vakbonden hebben op donderdag 17 december met PostNL een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Postbezorgers. De CAO heeft een looptijd van 2 jaar (va

 • 9 december 2015

  PakkettenPostbezorgersPostNL

  Definitief akkoord nieuw Sociaal plan PostNL

  De leden van het CNV Publieke Diensten en vakorganisaties FNV Publiek Belang, Bond van Post Personeel en VHP2 hebben ingestemd met het nieuwe Sociaal plan. Op 1 december is het Sociaal plan door alle