3 februari 2021

Partijen boeken voortgang bij cao-overleg Waterbedrijven

De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden en de WWb (Werkgeversvereniging Waterbedrijven) hebben elkaar op 2 februari weer gesproken over de nieuwe cao voor de drinkwatersector. De cao-partijen hebben op een aantal cao-onderwerpen goede stappen kunnen zetten en soms al overeenstemming bereikt. Uiteraard moeten die afspraken nog goed op papier worden gezet. Over een aantal cao-onderwerpen hebben de cao-partijen wel eenzelfde doel voor ogen, maar zal nog wel over de verdere uitwerking van details moeten worden gesproken. En dan is er natuurlijk nog een aantal onderwerpen waar partijen het nog niet over eens zijn met elkaar en waar in een volgend overleg stevig over doorgepraat zal moeten worden.

Duurzame inzetbaarheid

De cao-partijen zijn het er bijvoorbeeld met elkaar over eens dat de duurzame inzetbaarheid en personeelsontwikkeling van medewerkers een heel belangrijk onderwerp voor nu en in de toekomst is. De cao-partijen willen daarom met elkaar er serieus werk van maken om het loopbaanbeleid in de drinkwatersector onder de loep te nemen. Hiervoor worden paritaire werkgroepen met vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers ingesteld, die dit gaan onderzoeken en aanbevelingen gaan doen aan cao-partijen.

Volgend cao-overleg

Het volgende cao-overleg staat gepland op 17 februari. Vakbonden en de werkgevers moeten nog een aantal pittige discussies met elkaar voeren. Een van de belangrijke onderwerpen die dan verder besproken moet worden, is de ontwikkeling van het loon. De cao-partijen hebben nog steeds het voornemen en de hoop dat binnen afzienbare tijd een cao kan worden afgesloten.

Praat mee over onze nieuwe cao!

Als medewerker uit de drinkwatersector kun je nog steeds je stem laten horen en je mening doorgeven aan de cao-partijen via de website caodrinkwater.nl of via de CNV-website.